Աչքի վնասվածք

Աչքի վնասվածք

Աչքի վնասվածքի կլինիկական պատկերը կախված է այն պատճառներից, որոնք առաջացրել են վնասվածքը:
.Վնասվածքները կարող են լինել թեթև, միջին, ծանր և շատ ծանր:
Աչքի տրավմայի ախտանիշները ներառում են.
.Տեսողության վատթարացում, տեսողության աղոտություն, ցավ աչքի մեջ, և կուրության հավանական զարգացում։
.Աչքի վնասվածքները կարող են հանգեցնել եղջերաթաղանթի էրոզիայի, ցանցաթաղանթի թաղանթի վնասման, տեսողական նյարդի ատրոֆիայի և այլ լուրջ հետևանքների:
.Վնասվածքի դեպքում առաջին հերթին տուժածին շտապ առաջին օգնություն է անհրաժեշտ:
Հետագայում պետք է կատարվի աչքի վիճակի գնահատում և տեսողության ստուգում:

Աչքի վնասվածք