Վիրաբուժական կամ մեխանիկական դեղնուկ

Վիրաբուժական կամ մեխանիկական դեղնուկ