Քանաքեռ–Զեյթուն ԲԿ

Նորություններ

Nihon Kohden Neurofax 1200 Electromyogram Machine (EEG)

«Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ նորաստեղծ «Ցավի և նյարդաբանության կլինիկան» համալրվեց «Natus Nicolet Viking EDX EMG/NCS/EP/IOM System» ունիվերսալ համակարգով։Հարգելի քաղաքացիներ,«Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ նորաստեղծ «Ցավի և նյարդաբանության կլինիկան» համալրվեց «Nihon Kohden Neurofax 1200 Electromyogram Machine (EEG)» համակարգով։Բարձրակարգ այս սարքավորումըԷլեկտրոէնցեֆալոգրաֆը (ԷԷԳ) անփոխարինելի է նյարդաբանական զանազան հիվանդությունների և վիճակների ախտորոշման համար։ Այն հատուկ նշանակություն ունի նաև ռեանիմացիոն …

Natus Nicolet Viking EDX EMG/NCS/EP/IOM System

Մեր թիմի համար սա լրջագույն ձեռքբերում է, քանի որ համակարգը թույլ է տալիս կատարել .Nerve Conduction Study (NCS), որը հատուկ նյարդերի խթանումն է և դրանց կողմից մկաններին նյարդային ազդակների հաղորդման ունակության ստուգումն ու արձանագրումն է։ .Electromyography (EMG), որի շնորհիվ գնահատվում է մկանների և դրանց կառավարող շարժիչ նեյրոնների (նյարդային բջիջների) վիճակը: …

SonoScape –S2 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System

Հարգելի քաղաքացիներ,«Քանաքեռ-Զեյթուն» ԲԿ ՓԲԸ համալրվել է «SonoScape –S2 Portable Digital Color Doppler Ultrasound System» (շարժական գերձայնային գունավոր դոպլեր) թվային ուլտրաձայնային հետազոտության միանգամայն նոր սարքով։Սարքը հնարավորություն է տալիս կատարել՝.Որովայնի և փոքր կոնքի օրգանների;.Վահանաձև գեղձի, թքագեղձերի;.Կրծքագեղձի;.Փափուկ հյուսվածքների;.Փոշտի օրգանների;.Անոթների դուպլեքս հետազոտություններ:Համակարգը հնարավորություն է տալիս պացիենտների վերոնշված հետազոտությունները կատարել տեղում՝ հիվանդասենյակներում, անհետաձգելի բուժօգնության կետերում, …

Աչքի ուլտրաձայնային հետազոտություն

Աչքի ուլտրաձայնային հետազոտություն Անհրաժեշտությունը՝.Ցանցենու և անոթային թաղանթի շերտազատման, կիստաների հայտնաբերում, տարածվածության և դինամիկայի գնահատում.Նորագոյացությունների ախտորոշում , տարբերակում, բուժման հսկում.Ոսպնյակի տեղակայման որոշում.Ապակենման մարմնի պղտորումների բնութագրում.Թափանցող վնասվածքների դեպքում օտար մարմնի հայտնաբերում և տեղակայում.Ակնագնդի բնածին արատների ախտորոշում.Պաթոլոգիկ փոփոխությունների հայտնաբերում պարաօրբիտալ և ռետրոօրբիտալ տարածությունում։

Օպտիկական կոհերենտ տոմոգրաֆիա (OCT)

ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈՀԵՐԵՆՏ ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ (OCT) Հետազոտությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ աչքի հյուսվածքների շերտավոր պատկեր` միկրոնի ճշտությամբ։ Հետազոտման ցուցումները՝.Դիաբետիկ ռետինոպաթիա.Տարիիքային մակուլոդեգեներացիա.Գլաուկոմա և այլ հիվանդություններ` դրաց վաղաժամ ախտորոշման նպատակով։ Մեթոդի առավելություններն են՝.Անցավ է.Ոչ ինվազիվ.Ինֆորմատիվ.Անվտանգ.Հնարավոր է կրկնել ՕԿՏ հետազոտությունը հանդիսանում է ժամանակակից ակնաբուժության անբաժանելի մասը։ .Մեկ աչքի հետազոտության արժեքը20.000֏ .Երկու աչքինը 25.000֏ 2020թ. մեր …

Համակարգչային պերիմետրիա

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՊԵՐԻՄԵՏՐԻԱՆ տեսադաշտի ժամանակակից հետազոտման մեթոդ է։ Ի՞ՆՉ Է ՏԵՍԱԴԱՇՏԸ Տեսադաշտը տարածության այն հատվածն է, որը տեսնում է աչքը ֆիքսված հայացքի դեպքում։ ՈՐՈ՞ՆՔ ԵՆ ՀԵՏԱԶՈՏՄԱՆ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԸ .Գլաուկոմա/գալուկոմայի կասկած.Ցանցաթաղանթի հիվանդություններ.Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություններ Ո՞ՐՆ Է ՆՊԱՏԱԿԸ .Կատարել նշված հիվանդությունների տարբերակիչ ախտորոշում.Կատարել բուժման ընթացքի և արդյունավետության հսկողություն (մոնիթորինգ)։ Մեթոդի կարևորությունը Տեսադաշտի փոփոխությունները …

Ախտորոշիչ ծառայություն

«Քանաքեռ-Զեյթուն» բժշկական կենտրոնում ստեղծվեց հերթական մեծ կլինիկան։Այսպիսով Բոլոր ախտորոշիչ ծառայությունների միավորման արդյունքում ստեղծվեց «Ախտորոշիչ կենտրոնը», որի կազմում գործելու են ինչպես ֆունկցիոնալ, գործիքային, այնպես էլ լաբորատոր ախտորոշիչ ծառայությունները։ Այսուհետ արտահիվանդանոցային ամբուլատոր ծառայայությունների շրջանակներում մեզ մոտ ևս կարող եք հանձնել գրեթե ցանկացած անալիզ։ Այդ կապակցությամբ ամբողջությամբ հիմնանորոգվել ու ժամանակակից պահանջներին համահունչ կահավորվել …

Էլեկտրոռետինոգրաֆիա (ԷՌԳ)

Էլեկտրոռետինոգրաֆիան (ԷՌԳ) իրականացվում է ցանցաթաղանթի նյարդային բջիջների ֆունկցիոնալ վիճակի գնահատման և պաթոլոգիկ պրոցեսի ճշգրիտ տեղակայման որոշման նպատակով։ Մեթոդը թույլ է տալիս վաղաժամ հայտնաբերել ցանցաթաղանթի սկսվող դիսֆունկցիաները։ Հետազոտության ցուցումներն են` Մեթոդն անվնաս է և ինֆորմատիվ։Մասնագետներըհմուտ և արհեստավարժ։ Հետազոտության արժեքը 15.000֏ 2020թ. մեր ակնաբուժական կլինիկան ընդգրկվել է Հայաստանի և Արցախի առաջատար ակնաբուժական …

Ֆլյուորեսցեինային անգիոգրաֆիա (ՖԱԳ)

Ֆլյուորեսցեինային անգիոգրաֆիան (ՖԱԳ) անփոխարինելի մեթոդ է աչքի հյուսվածքների (ցանցաթաղանթ, անոթաթաղանթ) արյան շրջանառության և անոթների հետազոտման համար:Այն իրականացվում է հատուկ նյութի` ֆլյուորեսցեինի ներարկումից անմիջապես հետո, հատուկ սարքի միջոցով ։ Հետազոտության ցուցումներն են` .Դիաբետիկ ռետինոպաթիա .Ցանցաթաղանթի դիստրոֆիկ հիվանդություններ .Ցանցաթաղանթի անոթների խցանում .Անոթաթաղանթի նորագոյացություններ (կասկած) .Տեսանյարդի սկավառակի հիվանդություններ Մեթոդն անվնաս է և ինֆորմատիվ։Մասնագետներըհմուտ …

Քունք-ստործնոտային հոդ (ՔՍԾՀ)

Քունք-ստործնոտային հոդը(ՔՍԾՀ) համարվում է օրգանիզմի կառուցվածքային ամենաբարդ հոդերից մեկը:Դիմային ցավերի առաջացման ամենահաճախ տարածված պատճառներից է հանդիսանում ՔՍԾՀ-ի դիսֆունկցիոն խնդիրները:Ինչպիսի՞ ախտանշաններ են նկատվում​ .բերանի բացման սահմանափակում​.շրխկոց և խրթոց հոդում՝ բերանի բացման ժամանակ.ցավեր ծամիչ մկաններում​ .գլխացավեր​ .ցավեր ականջի և քունքի շրջանում:ՔՍԾՀ-ի դիսֆունկցիայի բուժման ամենակիրառական մեթոդներից է կոմպլեքս մոտեցումը՝ ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղամիջոցների …