Քանաքեռ–Զեյթուն ԲԿ

Գնացուցակ

Բեռնել PDF տարբերակը

ԿոդԾառայությունԱրժեք (դր.)
001001Թերապևտիկ բուժում 1 օրվա արժեքը, ներառյալ պարտադիր հետազոտությունները /սխեմա Ա, ԷՍԳ/30000
001002Թերապևտիկ բուժում մինչև 3 օր, ներառյալ դեղորայքը80000
001003Թերապևտիկ բուժումմինչև 7 օր ներառյալ դեղորայքը160000
001004Թերապևտիկ բուժում մինչև 10 օր ուղեկցող հիվանդությունների առկայությամբ ներառյալ դեղորայքը180000
001005Թերապևտիկ բուժում մինչև 15 օր ուղեկցող հիվանդությունների և բարդությունների առկայությամբ ներառյալ դեղորայքը220000
001006Բուժում ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում ներառյալ դեղորայքը120000
001007Բուժման լրացուցիչ օրվա վճար , ներառյալ դեղորայքը15000
001008Պրոֆեսորի կոնսուլտացիա12000
001009Բաժանմունքի վարիչի կոնսուլտացիա10000
001010Բժշկի կոնսուլտացիա6000
001011Ամբուլատոր բժշկական խորհրդատվություն և բուժումների նշանակում / մեկ այց/10000
001012Ամբուլատոր բժշկական խորհրդատվություն և բուժումների նշանակում կրկնակի այցի անհրաժեշտության դեպքում15000
003001Բուժման 1 օրվա արժեքը, ներառյալ պարտադիր հետազոտությունները /սխեմա Ա, ԷՍԳ/30000
0030023 օրվա բուժում ներառյալ դեղորայքը60000
003003Բուժում մինչև 7 օր տևողությամբ, ներառյալ դեղորայքը140000
003004Շաքարային դիաբետի բուժում մինչև 10 օր, բարդությունների և ուղեկցող հիվանդությունների առկայությամբ , ներառյալ դեղորայքը 180000
003005Շաքարային դիաբետ , բարդությունների և ուղեկցող հիվանդությունների առկայությամբ , կենսական կարևոր օրգանների ախտահարումով, ներառյալ դեղորայքը / բուժման տևողությունը մինչև 15 օր/220000
003006Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ 140000
003007Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ բարդությունների և ուղեկցող հիվանդությունների առկայությամբ ,դեղորայքը բուժման տևողությունը մինչև 10 օր/180000
003008Վահանաձև գեղձի հիվանդություններ , բարդություններ և ուղեկցող հիվանդությունների առկայությամբ ,կենսական կարևոր օրգանների ախտահարումով, ներառյալ դեղորայքը /բուժման տևողությունը մինչև 15 օր/220000
003009Բուժում ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում ներառյալ դեղորայքը120000
003010Բուժման լրացուցիչ օրվա վճար , ներառյալ դեղորայքը15000
003011Պրոֆեսորի կոնսուլտացիա12000
003012Բաժանմունքի վարիչի կոնսուլտացիա10000
003013Բժշկի կոնսուլտացիա6000
004001Բուժման 1 օրվա արժեքը, ներառյալ պարտադիր հետազոտությունները /սխեմա Ա, ԷՍԳ/45000
0040023 օրվա բուժում ներառյալ դեղորայքը100000
004003Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդությունների բուժում մինչև 7 օր տևողությամբ ներառյալ դեղորայքը220000
004003.1Պերիֆերիկ նյարդային համակարգի հիվանդությունների բուժում մինչև 10 օր տևողությամբ ներառյալ սիստեմաները և հեղուկները, առանց դեղորայքի 170000
004004Դիսցիրկուլյատոր աթերոսկլերոտիկ էնցեֆալոպաթիա բուժում մինչև 10 օր տևողությամբ ներառյալ դեղորայքը250000
004004.1Գլխուղեղի քրոնիկ անոթային հիվանդությունների բուժում մինչև 10 օր տևողությամբ ներառյալ սիստեմաները և հեղուկները, առանց դեղորայքի200000
004005Կենտրոնական նյարդային համակարգի հիվանդություններ մինչև 15 օր տևողությամբ ներառյալ դեղորայքը270000
004006Ինսուլտներ, հետինսուլտային վիճակների բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ ներառյալ դեղորայքը300000
004007Վեգետո - անոթային դիստոնիա բուժում մինչև 10 օր տևողությամբ ներառյալ դեղորայքը270000
004008Զարկերակային հիպերտենզիա մինչև 10 օր տևողությամբ ներառյալ դեղորայքը240000
004009Բուժում ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում ներառյալ դեղորայքը120000
004009.1Բուժում ցերեկային ստացիոնարի պայմաններում ներառյալ սիստեմաները և հեղուկները, առանց դեղորայքի80000
004010Բուժման լրացուցիչ օրվա վճար , ներառյալ դեղորայքը25000
004011Պրոֆեսորի կոնսուլտացիա15000
004012Բաժանմունքի վարիչի կոնսուլտացիա10000
004013Բժշկի կոնսուլտացիա6000
004014Ամբուլատոր բժշկական խորհրդատվություն և բուժումների նշանակում կրկնակի այցի անհրաժեշտության դեպքում15000
004015Ամբուլատոր կոնսերվատիվ բուժում50000
004016Նյարդաբանական սիմպտոմատիկայով ընթացող փսիխոսոմատիկ վիճակների բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ ներառյալ դեղորայքը220000
004017Նյարդաբանական սիմպտոմատիկայով ընթացող փսիխոսոմատիկ վիճակների բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ, ներառյալ սիստեմաները և հեղուկները, առանց դեղորայքի180000
004019Ամբուլատոր պայմաններում ներերակային սիստեմաների ներարկումներ ( ներառյալ ինֆուզիոն հեղուկի և սիստեմայի արժեքը ) մեկ ներարկման համար5000
005055Աուդիոմետրիա6000
005056Տիմպանոմետրիա5000
006001Կարճաժամկետ բուժ.օգնություն /1-3 օր/ ավարտված մեկ օրվա գինը40000
006002Կարճաժամկետ բուժ.օգնություն /1-3 օր/ չավարտված մեկ օրվա գինը15000
006003Ողնաշարի, կոնքի, ազդրերի ոսկրերի կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժում180000
006004Ոսկրերի կոտրվածքների / բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր/ կոնսերվատիվ բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ250000
006005 Ոսկրերի կոտրվածքների / բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, մեծ ոլոք ,ծղիկոսկր, թիակոսկր/ կոնսերվատիվ բուժում 15 և ավել օր տևողությամբ 300000
006006Ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում փակ մեթոդով բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր,ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր/350000
006007Ոսկրերի կոտրվածքների / բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, մեծ ոլոք ,ծղիկոսկր, թիակոսկր/ վիրահատական բուժում430000
006008Ազդրոսկրի օսթեոսինթեզ480000
006009Ազդրոսկրի բեկորային կոտրվածքների օսթեոսինթեզ550000
006010Կոնքի կոտրվածքների վիրահատական բուժում800000
006011Սուր ողնաշար-ողնուղեղային վնասվածքների բուժում օրթոպեդիկ ֆիքսացիայով120000
006012Խոշոր ոսկրերի բազմակի համակցված կոտրվածքների վիրահատական բուժում750000
006013Ընդհանուր կամ ողնուղեղային անզգայացմամբ կատարվող մանիպուլյացիաներ / բիոպսիա, դիագնոստիկ արթրոսկոպիա/ առաջնային վիրաբուժական մշակում և հյուսվածքների ամբողջականության վերականգնում180000
006014I աստիճանի բարդության օրթոպեդիա / վերին և ստորին վերջույթների դիստալ սեգմենտների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ250000
006015II աստիճանի բարդության օրթոպեդիա /հեմիարթրոպլաստիկաների վիրահատություններ, ողնաշարի ռեկոնստրուկցիաներ , հետտրավմատիկ և ինֆեկցիոն բարդություններ400000
006016III աստիճանի բարդության օրթոպեդիա / վերին և ստորին վերջույթների պրոքսիմալ սեգմենտների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ տոտալ արթրոպլաստիկաներ600000
006017Բարդագույն աստիճանի ռեկոնստրուկցիաներ, էտապային բուժում պահանջվող պաթոլոգիաներ850000
006018Բարդագույն աստիճանի բազմաթիվ կամ համակցված պաթոլոգիաներ /դիսպլաստիկ արթրոզներ, սպոնդիլոզներ/, վերջույթների երկարացում էսթետիկ նպատակներով , կոնքոսկրերի ռեկոնստրուկցիաներ1200000
006019Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում100000
007001Բաժանմունքի վարիչի կոնսուլտացիա10000
007002Վնասվածքաբանի կոնսուլտացիա6000
007003Վերքերի առաջնակի վիրաբուժական մշակում10000
007004Վերքերի առաջնակի վիրաբուժական մշակում` գիպսային իմմոբիլիզացիայով15000
007005Գիպսային իմմոբիլիզացիայով կոտրվածքների համադրում, հոդախախտերի ուղղում
007006-Մանր սեգմենտների ( դաստակ, ոտնաթաթ, ճաճանչ - դաստակային հոդ )15000
007007-Խոշոր սեգմենտներ ( սրունք-թաթային ծնկահոդ, սրունք, ուսահոդ, արմնկային հոդ, բազուկ, նախաբազուկ)30000
007008Իմմոբիլիզացիա ունիվերսալ ֆիքսատորներով15000
007009Ներհոդային ներարկում, պունկցիա, բլոկադա /յուրաքանչյուրը/8000
007010Կոտրվածքների համադրում, հոդախախտերի ուղղում և գիպսային իմմոբիլիզացիա ընդհանուր անզգայացմամբ35000
007011Ամբուլատոր վնասվածքաբանական վիրահատություններ տեղային անզգայացմամբ50000
007012Ամբուլատոր վիրահատություններ ընդհանուր կամ ողնուղեղային անզգայացման տակ80000
008001Ատամի պարզ հեռացում5000
008002Բազմարմատանի ատամների հեռացում15000
008003Մոլյարների հեռացում10000
008004Բարդ ատամի հեռացում25000
008005Ռետենցված ատամներիհեռացում35000
008006Ատամնաբնային արյունահոսության դադարեցում, ատամնաբնի ռեվիզիա15000
008007Ալվեոլիտի բուժում15000
008008Գինգիվոտոմիա, գինգիվեկտոմիա25000
008009Ատամի լորձաթաղանթային ծածկի հեռացում10000
008010Պերիօստիտի բացահատաում՝ պերիօստոտոմիա25000
008011Ենթամաշկային, ենթալորձաթաղանթային աբսցեսների բացահատում15000
008012Աբսցեսի բացահատում50000
008013Սուր հոդախախտի ուղղում10000
008014Պունկցիոն բիոպսիա15000
008015Մակերեսային փոքր գոյացությունների հեռացում15000
008016Գոյացությունների ինցիզիոն բիոպսիա25000
008017Փոքր չափսերի նորագոյացությունների հեռացում30000
008018Միջին չափսերի նորագոյացությունների հեռացում60000
008019Դեմքի և պարանոցի փափուկ հյուսվածքների փոքր վերքերի ԱՎՄ20000
008020Դեմքի և պարանոցի փափուկ հյուսվածքների միջին վերքերի ԱՎՄ40000
008021Ատամի պահպանման վիրահատություններ (մեկ ատամի շրջանում)25000
008022Ցիստոտոմիա, ցիստէքտոմիա՝ փոքր40000
008023Ցիստոտոմիա, ցիստէքտոմիա՝ մեծ70000
008024Էկզօստոզների հեռացում20000
008025Ծնոտների շինավորում60000
008026Ալվեոլյար ելունների ֆրագմենտար բեկակալում25000
008027Այտոսկրի ռեպոզիցիա Լիմբերգի կարթով80000
008028Քթոսկրերի ռեպոզիցիա70000
008029Քթի առաջային տամպոնադա12000
008030Քթի հետին տամպոնադա40000
008031 Անեսթետիկով բլոկադա /մեկ մանիպուլյացիան/3000
008032Սանձիկի հատում20000
008033Պապիլոտոմիա15000
008034Թքածորանից քարի հեռացում30000
008035Վիրակապություն2500
008036Փոքր ծավալի ամբուլատոր վիրահատություններ25000
008037Միջին ծավալի ամբուլատոր վիրահատություններ50000
008038Մեծ ծավալի ամբուլատոր վիրահատություններ80000
009001Բերանի խոռոչի սանացիա, պրոթեզավորման նախապատրաստում, ռետենցված ատամների հեռացում /տեղային անզգայացումով/120000
009002Բերանի խոռոչի սանացիա, պրոթեզավորման նախապատրաստում, ռետենցված ատամների հեռացում /ընդհանուր անզգայացումով/150000
009003Մինչև 5 ատամների հեռացում և պլոմբում / ընդհանուր անզգայացումով/, 90000
009004Սեկվեստրէկտոմիա դիֆւզ օստեոմիելիտի ժամանակ250000
009005Սեկվեստրէկտոմիա օջախային օստեոմիելիտի ժամանակ/տեղային անզգայացումով/120000
009006Սեկվեստրէկտոմիա օջախային օստեոմիելիտի ժամանակ/ընդհանուր անզգայացումով/160000
009007Ֆլեգմոնայի բացահատում 1-2 շրջանի՝ տեղային անզգայացումով150000
009008Ֆլեգմոնայի բացահատում 1-2 շրջանի՝ ընդհանուր անզգայացումով 200000
009009Ֆլեգմոնայի բացահատում 3 և ավելի շրջանի՝ ընդհանուր անզգայացումով300000
009010Բերանի հատակի թարախանեկրոտիկ ֆլեգմոնայի բացահատում350000
009011Ադենոֆլեգմոնայի բացահատում /տեղային անզգայացումով/80000
009012Ադենոֆլեգմոնայի բացահատում / ընդհանուր անզգայացումով/120000
009013Միակողմանի հայմորոտոմիա180000
009014Երկկողմանի հայմորոտոմիա260000
009015հայմորյան ծոցի ռևիզիա130000
009016Կոնխոտոմիա՝ տեղային անզգայացումով100000
009017Կոնխոտոմիա՝ ընդհանուր անզգայացումով150000
009018Ենթածնոտային, ենթալեզվային թքագեղձերի հեռացում220000
009019Հարականջային թքագեղձի սուբտոտալ հեռացում350000
009020Հարականջային թքագեղձի տոտալ հեռացում550000
009021Հիպերպլաստիկ լիմֆադենիտի վիրահատական բուժում120000
009022Հիպերպլաստիկ լիմֆադենիտի վիրահատական բուժում՝մեծ ծավալ160000
009023ԴԾՇ գոյացությունների ընդլայնված բիոպսիա /տեղային անզգայացումով/140000
009024ԴԾՇ գոյացությունների ընդլայնված բիոպսիա /ընդհանուր անզգայացումով/180000
009025Փոքր չափսերի նորագոյացությունների հեռացում120000
009026Միջին չափսերի նորագոյացությունների հեռացում250000
009027Մեծ չափսերի նորագոյացությունների հեռացում300000
009028Ոսկրային նորագոյացությունների հեռացում360000
009029Պարանոցի միջային և կողմնային կիստաների, խուղակների հեռացում260000
009031Օդոնտոգեն կիստայի հեռացում՝ միջին220000
009032Օդոնտոգեն կիստայի հեռացում՝ մեծ280000
009033Թքագեղձի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում280000
009034ԴԾՇ չարորակ նորագոյացությունների հեռացում՝ T1-T2350000
009035ԴԾՇ չարորակ նորագոյացությունների հեռացում՝ T3450000
009036ԴԾՇ չարորակ նորագոյացությունների հեռացում միաժամանակյա բունոցփակեղային լիմֆոդիսեկցիայով1000000
009037Դեմքի և պարանոցի վնասվածքների ԱՎՄ՝ մեծ ծավալ՝տեղային անզգայացմամբ50000
009038Դեմքի և պարանոցի վնասվածքների ԱՎՄ՝ մեծ ծավալ՝ընդհանուր անզգայացմամբ150000
009039ՔՍԾՀ հոդախախտի ուղղում80000
009040Այտոսկրի ռեպոզիցիա Լիմբերգի կարթով120000
009041Քթոսկրերի ռեպոզիցիա120000
009042Այտոսկրաակնակապճային կոմպլեքսի ռեպոզիցիա և ֆիքսացիա350000
009043Այտոսկրի ռեպոզիցիա և օստեոսինթեզ260000
009043Ծնոտների բարդ ոսկրապլաստիկ ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ / ընդհանուր անզգայացումով /400000
009044Ստորին ծնոտի միակողմանի կոտրվածք220000
009044Փափուկ հյուսվածների վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում /տեղային անզգայացումով/120000
009045Ստորին ծնոտի երկկողմանի կոտրվածք280000
009045Փափուկ հյուսվածների լայնածավալ վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում /ընդհանուր անզգայացումով/150000
009046Ստորին ծնոտի բազմաբեկոր կոտրվածք360000
009046Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում /տեղային անզգայացումով/100000
009047Վերին ծնոտի Լե-Ֆոր 1 կոտրվածք300000
009047Մետաղական կոնստրուկցիաների հեռացում /ընդհանուր անզգայացումով/140000
009048 Վերին ծնոտի Լե-Ֆոր 2-3 կոտրվածք400000
009048 Ստորին , վերին ծնոտների ռեզեկցիա առանց ծնոտի ամբողջականության խախտման /ընդհանուր անզգայացումով/280000
009049ԴԾՇ բազմաբեկոր, հնացած, չսերտաճած, սխալ սերտաճած կոտրվածքների վիրաբուժական բուժում400000
009049Ստորին ծնոտի ռեզեկցիա ամբողջականության խախտմամբ կամ կողմնային էկզարտիկուլյացիայով, դեֆեկտի ստեղծմամբ320000
009050ԴԾՇ հրազենային վիրավորումների վիրահատական բուժում450000
009050ԴԾՇ բարորակ նորագոյացությունների հեռացում/ տեղային անզգայացումով/200000
009051Մախաթ ելունի հատում300000
009051ԴԾՇ բարորակ նորագոյացությունների հեռացում / ընդհանուր անզգայացումով/220000
009052Հոդելունի կոտրվածքների վիրահատական բուժում300000
009052Հարականջային թքագեղձի ուռուցքների հեռացում, թքագեղձի մասնակի ռեզեկցիայով /ընդհանուր անզգայացումով/300000
009053Ճակատային ծոցի առաջային պատի կոտրվածք250000
009053Ծնոտների դիֆուզ օստեոմիելիտ , սեկվեստրէքտոմիա /ընդհանուր անզգայացումով/420000
009054Օտոպլաստիկա՝տեղային անզգայացմամբ120000
009054Դիմա-ծնոտային շրջանի չարորակ ուռուցքի հեռացում /ընդհանուր անզգայացումով/400000
009055Օտոպլաստիկա՝ընդհանուր անզգայացմամբ200000
009055Չարորակ նորագոյացությունների ռադիկալ հեռացում միաժամանակյա բունոցափակեղային վիրահատությամբ / ռեգիոնալ ավշային հանգույցների և փափուկ հյուսվածքների հեռացում Վանախ 1,2 տարբերակով, ստեղծված դեֆեկտների վերականգնում շրջակա հյուսվածքներով, Կրայլի վիրահատության դեպքում /ընդհանուր անզգայացումով/450000
009056Քթի ծայրի շտկում՝ տեղային անզգայացմամբ120000
009056Դիմա-ծնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների և ոսկրերի հրազենային վնասվածքների վիրաբուժական բուժում /ընդհանուր անզգայացումով /400000
009057Քթի ծայրի շտկում՝ընդհանուր անզգայացմամբ200000
009057Դեֆեկտների էտապային վերականգնում աուտոպլաստիկ նյութերով, մետաղակոնստրուկցիայով համակցված ալլոգեն կան քսենոգեն ոսկրանյութով // , առանց ոսկրափոխարինող նյութի արժեքի /ընդհանուր անզգայացումով / I էտապ400000
009058ԴԾՇ սպիերի հեռացում մեծ ծավալ310000
009058Դեֆեկտների վերականգնում Ֆիլատովյան ցողունի օգնությամբ /ընդհանուր անզգայացումով/370000
009059Կոպերի էսթետիկ վիրահատություն՝ տեղային անզգայացմամբ120000
009059Տրախեոստոմիա /տեղային անզգայացումով/70000
009060Կոպերի էսթետիկ վիրահատություն՝ ընդհանուր անզգայացմամբ180000
009060Տրախեոստոմիա /ընդհանուր անզգայացումով/90000
009061Տեղային հյուսվածքներով դեֆեկտի վերականգնում՝ տեղային անզգայացմամբ120000
009061Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 7 օր , ներառյալ դեղորայքը150000
009062Տեղային հյուսվածքներով դեֆեկտի վերականգնում՝ ընդհանուր անզգայացմամբ200000
009062Օստեոնեկրոզի ժամանակ վերին կամ ստորին ծնոտի մասնահատում առանց ամբողջականության խախտման /ընդհանուր անզգայացումով /320000
009063Փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտի վերականգնում աուտոտրանսպլանտատով400000
009063Օստեոնեկրոզի ժամանակ վերին և ստորին ծնոտի միաժամանակյա մասնահատում առանց ամբողջականության խախտման /ընդհանուր անզգայացումով /360000
009064Ծնոտի դեֆեկտների վերականգնում աուտոսկրով , ալլոգեն կամ այլ քսենոգեն ոսկրանյութով / առանց ոսկրափոխարինող նյութերի արժեքի /500000
009064Օստեոնեկրոզի ժամանակ վերին և ստորին ծնոտների միաժամանակյա մասնահատում ամբողջականության խախտումով /ընդհանուր անզգայացումով /410000
009065Այտոսկրաակնակապճային կոմպլեքսի հետտրավմատիկ դեֆորմացիայի վիրահատական ուղղում400000
009065ԴԾՇ ոսկրերի և փափուկ հյուսվածքների նորագոյացությունների ընդլայնված բիոպսիա /տեղային անզգայացումով/140000
009066Ճակատա-քթա-ակնակապճային շրջանի հետտրավմանտիկ դեֆորմացիայի վիրահատական ուղղում360000
009066ԴԾՇ ոսկրերի և փափուկ հյուսվածքների նորագոյացություն-ների ընդլայնված բիոպսիա /ընդհանուր անզգայացումով/180000
009067Ֆեյսլիֆթինգ500000
009067Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 5 օր30000
009070Միջնապատի ծռվածության ժամանակ կատարվող վիրահատություն230000
009070Մեծածավալ առաջնային վիրաբուժական մշակում50000
009071Սեպտոպլաստիկա աուտոտրանսպլանտացիայով350000
009071Ստորի ծնոտի երկակի կոտրվածքների օսթեոսինթեզ 270000
009072Ռինոպլաստիկա 1350000
009072հայմորյան ծոցի ռևիզիա130000
009073Ռինոպլաստիկա 2400000
009074Ռինոպլաստիկա՝ կրկնակի450000
009075Վերին ծնոտի ֆրոնտալ հատվածի սեգմենտար օստեոտոմիա250000
009076Գենիոպլաստիկա250000
009077Վերին կամ ստորին ծնոտի օրթոգնատիկ վիրահատություն600000
009078Վերին և ստորին ծնոտների միաժամանակյա օրթոգնատիկ վիրահատություն800000
009079ՔՍԾՀ սովորույթային հոդախախտի վիրաբուժական բուժում՝ միակողմանի200000
009080ՔՍԾՀ սովորույթային հոդախախտի վիրաբուժական բուժում՝ երկկողմանի300000
009081Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում՝ տեղային անզգայացմամբ60000
009082Մետաղական կոնստրուկցիայի հեռացում՝ ընդհանուր անզգայացմամբ120000
009083Ստորին ծնոտի ռեզեկցիա՝ առանց անընդհատության խախտման 360000
009084Ստորին ծնոտի ռեզեկցիա՝ անընդհատության խախտումով 410000
009085Վերին ծնոտի մեկ կեսի ռեզեկցիա360000
009086Վերին ծնոտի երկու կեսի ռեզեկցիա410000
009087Վերին և ստորին ծնոտների միաժամանակյա ռեզեկցիա600000
009088Տրախեոստոմիա90000
009089Կոնսերվատիվ բուժում մինչև 7 օր , ներառյալ դեղորայքը120000
009090Այլ կարճաժամկետ վիրահատություններ՝ մինչև 30 րոպե տևողությամբ80000
009091Ծնոտի դեֆեկտների վերականգնում400000
010001Դիագնոստիկ լապարասկոպիա առանց բիոպսիայի120000
010002Դիագնոստիկ լապարասկոպիա բիոպսիայով160000
010003Խոլեցիստէքտոմիա320000
010004Էխինոկոկէքտոմիա350000
010005Սպլենէքտոմիա350000
010006Ապենդեքտոմիա220000
010007Աճուկային ճողվածքահատում300000
010008Ֆունդոպլիկացիա350000
010009Կոլոստոմիա350000
010010Բարակ աղու մասնահատում400000
011001Սեկտորալ մասնահատում200000
011002Կրծքագեղձի հանգույցի հեռացում150000
011003Ռադիկալ մասնահատում420000
011004Հասարակ մաստէքտոմիա270000
012001Դիագնոստիկ թորակոտոմիա 180000
012002Պլևրալ խոռոչի դրենավորում 180000
013001Շրջանցող բերանակցում կերակրափողի քաղցկեղի դեպքում 450000
013002Կերակրափողի բարորակ ուռուցքի հեռացում 330000
013003Դիաֆրագմալ ճողվածքի պլաստիկա 350000
013004Կերակրափողի դիվերտիկուլի հեռացում 420000
013005Վիրահատություններ կերակրափողի այրվածքային ստրիկտուրաների ժամանակ 550000
014001Դիագնոստիկ լապարատոմիա150000
014002Որովայնի խոռոչի աբսցեսի դրենավորում 180000
014003Որովայնի խոռոչի սանացիա, դրենավորում180000
014004Գաստրոտոմիա 250000
014005Պերֆորատիվ խոցի կարում 250000
014006Խոցի հեռացում 300000
014007 Անաստամոզներ350000
014008Վագոտոմիա, պիլորոպլաստիկա 350000
014009Ստամոքսի մասնահատում /դիստալ, պրոքսիմալ/450000
014010Գաստրէքտոմիա / տոտալ, սուբտոտալ/ 500000
015001Խոլեցիստէքտոմիա 350000
015002Խոլեցիստէքտոմիա, խոլեդոխէքտոմիա400000
015003Լեղուղիների ներքին դրենավորում250000
015004Լյարդի աբսցեսի դրենավորում 275000
015005Լյարդի էխինակոկի հեռացում 350000
015006Լյարդի եզրային մասնահատում 350000
015007Լյարդի ձախ բլթի մասնահատում 375000
015008Լյարդի աջ բլթի մասնահատում 380000
015009Ենթաստամոքսային գեղձի կիստայի արտաքին, ներքին դրենավորում 280000
015010Սպլենէքտոմիա 350000
015011Ենթաստամոքսային գեղձի մասնահատում /դիստալ մասնահատում,400000
015012Պանկրեատոդուոդենալ մասնահատում,պանկրեատէքտոմիա500000
015013Հետորովայնամզային ուռուցքի բիոպսիա150000
015014Հետորովայնամզային ուռուցքի հեռացում320000
016001Ճողվածքահատումներ աճուկային և ազդրային ճողվածքների դեպքում , առանց ցանցի / ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/240000
016002Ճողվածքահատումներ աճուկային և ազդրային ճողվածքների դեպքում էնդոպրոթեզավորումով / ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/280000
016003Ճողվածքահատումներ վենտրալ ճողվածքների դեպքում /առանց ցանցի /ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/300000
016004Ճողվածքահատումներ վենտրալ կամ վենտրալ - հետվիրա-հատական ճողվածքների դեպքում, որովայնապատի էնդոպրոթեզավորումով /ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/350000
016005Ճողվածքահատում որևէ օրգանի ռեզեկցիայով /ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/400000
016006ճողվածքահատում փոքր վենտրալ կամ պորտային ճողվածքների դեպքում, առանց ցանցի /ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/220000
016007ճողվածքահատում փոքր վենտրալ կամ պորտային ճողվածքների դեպքում, ցանցով /ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացումով/240000
016008Փափուկ հյուսվածքների բարորակ նորագոյացությունների հեռացում / ընդհանուր անզգայացումով /170000
017001Աբսցեսի բացահատում, նեկրէքտոմիա200000
017002Կոնդիլոմաների հեռացում /Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով/170000
017002Կոնդիլոմաների հեռացում /տեղային անզգայացումով/140000
017003Պոլիպների հեռացում էնդոսկոպով220000
017003Պոլիպների հեռացում հետանցքային ճանապարհով / /Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով/150000
017003Պոլիպների հեռացում հետանցքային ճանապարհով / տեղային անզգայացումով/140000
017004Հետանցքի ճաքի հատում /Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով/210000
017004Հետանցքի ճաքի հատում /տեղային անզգայացումով/140000
017005Կրիպտոտոմիա, կրիպտէքտոմիա/ Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով /150000
017006Կրիպտոտոմիա, կրիպտէքտոմիա / տեղային անզգայացումով /140000
017007Սուր կամ խրոնիկ պարապրոկտիտի հատում աղիքի լուսանցք //Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով/220000
017008Սուր կամ խրոնիկ պարապրոկտիտի հատում աղիքի լուսանցք /տեղային անզգայացումով/175000
017009Ուղիղ աղու խուղակի հատում /Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով/220000
017011Թութքահատում /Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով/220000
017012Թութքահատում /տեղային անզգայացումով/200000
0170131.Բարակ աղիների շրջանցող բերանակցում , 2.Բարակ – հաստ աղիների շրջանցող բերանակցում, 3.Հաստ աղիների շրջանցող բերանակցում 300000
017014Ապենդեկտոմիա 200000
017015Հետանցքի նեղացման վերացում / Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով/200000
017016Խրոնիկական պարապրոկտիտի հատում սֆինկտերի և մաշկի վերականգնումով կամ լիգատուրային մեթոդով/ Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով/220000
017017Պոչուկ - էպիթելային խուղակի հատում /Էպիդուրալ կամ ընդհանուր անզգայացումով/ 220000
017018Պոչուկ - էպիթելային խուղակի հատում / տեղային անզգայացումով /200000
017019Հարսրբանային բշտի / կիստայի / հեռացում 250000
017020Հաստ աղու ստոմայի վերափոխում420000
017021Հաստ աղու ստոմայի վերացում300000
017022Վիրահատություն ռեկտոցելլեյի ժամանակ350000
017023Վիրահատություններ ուղիղ աղու և շեքի վնասվածքների կապակցությամբ 400000
017024Բարակ աղու մասնահատում400000
017025Աջակողմյան, ձախակողմյան հեմիկոլէքտոմիա, միջաձիգ աղու մասնահատում, սիգմայաձև աղու մասնահատում, ուղիղ աղու որովայնա- շեքային մասնահատում / նաև կոմբինացված մասնահատումներ/450000
017026Հաստ աղու սուբտոտալ հեռացում420000
017027Ուղիղ աղու համակցված որովայնա-շեքային մասնահատում420000
017028Հարտմանի համակցված մասնահատում 500000
017029Ուղիղ աղու առաջային համակցված մասնահատում500000
017030Որովայնա - հետանցքային համակցված մասնահատում500000
017031Հաստ աղու հեռացում 550000
017032Փոքր կոնքի օրգանների հատում 500000
017033Հաստ աղու վերականգնողական միջամտություն550000
018001Կերակրափողի ռեռեզեկցիա 500000
018002Ստամոքսի ռեռեզեկցիա500000
018003Հետմասնահատական սինդրոմի հետ կապված վիրահատություններ 450000
018004Ստամոքսի ծայրատի էքսթիրպացիա 380000
018005Հաստ աղու ռեռեզեկցիա 450000
018006Կպումների անջատում 280000
018007Կոլոստոմա200000
019001Ստրումէքտոմիա300000
019002Վահանաձև գեղձի սուբտոտալ մասնահատում250000
019003Վահանաձև գեղձի հանգույցի հեռացում210000
020001Վիրաբուժական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում 1 օր տևողությամբ , ներառյալ պարտադիր հետազոտություննեըը45000
020002Վիրաբուժական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում 3 օր տևողությամբ , ներառյալ պարտադիր հետազոտություննեըը100000
020003Վիրաբուժական հիվանդությունների կոնսերվատիվ բուժում մինչև 7 օր տևողությամբ150000
020004Բաժանմունքի վարիչի կոնսուլտացիա10000
020005Բժշկի կոնսուլտացիա6000
021001Առաջնային վիրաբուժական մշակում10000
021002Վիրակապարանում կատարվող փոքր թարախակույտերի բացազատում 10000
021003Վիրահատարանում կատարվող մեծ թարախակույտերի բացազատում 25000
021004Փոքր ենթամաշկային նորագոյացությունների հեռացում25000
021005Լապարացենտեզ20000
021006Պլևրալ խոռոչի պունկցիա20000
021007Ռեկտոսկոպիա15000
021008Ռեկտալ արյունահոսության դադարեցում25000
021009Շաքարախտային ոտնաթաթի կոնսերվատիվ բուժում /2 շաբաթ տևողությամբ/80000
021010Շաքարախտային ոտնաթաթի դեպքում ֆալանգի ամպուտացիա30000
021011Շաքարախտային ոտնաթաթի դեպքում մատի ամպուտացիա մետատարզալ ոսկրի գլխիկի ռեզեկցիայով50000
021012Շաքարախտային ոտնաթաթի դեպքում նեկրէքտոմիա40000
021012Շաքարախտային ոտնաթաթի դեպքում նեկրէքտոմիա28000
022001Ստորին վերջույթների վարիկոզ երակների հեռացում /մեկ վերջույթ/280000
022002Ստորին վերջույթների վարիկոզ երակների հեռացում / երկու վերջույթ/330000
022003Անոթային հիվանդությունների կոնսերվատիվ ստացիոնար բուժում 200000
022004Միակողմանի կրոսսէքտոմիա250000
022005Երկկողմանի կրոսսէքտոմիա300000
022006Սկլերոթերապիա 10 սմ երակի համար / առանց սկլերոզանտի արժեքի/10000
022007Շաքարային ոտնաթաթի համակցված բուժում / 1 վերջույթի/280000
022008Շաքարային ոտնաթաթի համակցված բուժում / 2 վերջույթի/330000
022009Ստորին վերջույթի մեծ անդամահատում / ամպուտացիա/220000
022010Լիմֆահանգույցի բիոպսիա100000
022013Տարածուն թարախային հիվանդությունների՝ / փոքր աբսցեսներ և այլն/ կոնսերվատիվ ստացիոնար բուժում 180000
025001Մեծ բարորակ նորագոյացությունների հեռացումՏեղային հյուսվածքներով մաշկային կամ լորձաթաղանթային պլաստիկա 250000
025002Դեֆեկտի պլաստիկա հեռակա փափուկ հյուսվածքային լաթերով 250000
025003Փափուկ հյուսվածքների դեֆեկտների պլաստիկա հյուսվածքային էքսպանդերի օգնությամբ /1 փուլը/300000
025004Դեմքի մաշկի օղակաձև ձգում600000
025005Դեմքի մաշկի փոքր ձգում250000
025006Պարանոցի ձգում250000
025007Ճակատի ձգում250000
025008Ականջախեցու միաէտապ վերականգնում300000
025009Ծռավզության կորեկցիա 250000
025010Սինդակտիլիայի շտկում 300000
025011Փեղեքված շրթունքի պլաստիկա250000
025012Փեղեքված փափուկ և կարծր քիմքի պլաստիկա300000
025013Փեղեքված ալվեոլար ելունի պլաստիկա280000
025014Բազուկների, ազդրերի պլաստիկա400000
025015Մաստոպեքսիա400000
025016Ռեդուկցիոն մամոպլաստիկա550000
025017Աուգմենտացիա / առանց իմպլանտի գնի/450000
025018Ռինոպլաստիկա առանց օստեոտոմիայի 350000
025019Ռինոպլաստիկա450000
025020Ռինոպլաստիկա / քթի ծայրի պլաստիկա/250000
025021Քթի ռեկոնստրուկցիա500000
025022Սեպտոպլաստիկա, վազոտոմիա , կոագուլյացիա250000
025023Կոնխոտոմիա15000
025024Սեպտոպլաստիկա,կոնխոտոմիա300000
025025Ազատ միկրովիրաբուժական տրանսպլանտացիա400000
025026Դյուպուիտրենի կոնտրակտուրա 2–3 ստադիա200000
025027Լիպոսակցիա /1 շրջանի գինը/250000
025028Լիպոսակցիա /2 և ավելի շրջան /350000
025029Մազերի տրանսպլանտացիա / 1 պատվաստուկը/500
025030Ստորին աբդոմինոպլաստիկա350000
025031 Աբդոմինոպլաստիկա550000
025032Փոքր և միջին տրամաչափի անոթների , նյարդերի և ջլերի վրա կատարվող վիրահատություններ տեղային անզգայացմամբ100000
025033Փոքր և միջին տրամաչափի անոթների , նյարդերի և ջլերի վրա կատարվող վիրահատություններ ընդհանուր անզգայացմամբ 200000
025034Խոշոր և միջին տրամաչափի անոթների , նյարդերի և ջլերի վրա կատարվող վիրահատություններ250000
025035Անոթների , նյարդերի , ջլերի վրա կատարվող ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ350000
025036Լայնածավալ սպիների բացազատում200000
025037Մակերեսային թարախակույտերի բացահատում15000
025038Մաշկի չարորակ ուռուցքի լայնածավալ բացազատում դեֆեկտի պլաստիկայով400000
025039Մենտոպլաստիկա150000
025040Ականջի խեցու , քթի ծայրի , քիմքի, բերանի լորձաթաղանթի , կոպերի դեֆորմացիաների կորեկցիա100000
025041Մակերեսային նորագոյացությունների հեռացում60000
025042Ուշ վիրահատական բարդությունների կորեկցիա վիրահատող բժշկի կողմից20000
025043Մինչև 40 րոպե տևողությամբ վիրահատական միջամտություն ընդհանուր անզգայացմամբ100000
025044Դեմքի վրա կատարվող փոքր վիրահատություններ ընդհանուր անզգայացմամբ250000
025045Ականջախեցու պլաստիկա /միակողմանի/150000
025046Ականջախեցու պլաստիկա /միակողմանի, ընդհանուր անզգայացմամբ/200000
025047Ականջախեցու պլաստիկա /երկկողմանի/250000
025048Ականջախեցու պլաստիկա /երկկողմանի ընդհանոր անզգայացմաբ/300000
025049Վերին կամ ստորին բլեֆարոպլաստիկա300000
025050Վերին կամ ստորին բլեֆարոպլաստիկա /Ընդհանուր անզգայացմամբ/350000
025051Վերին և ստորին բլեֆարոպլաստիկա400000
025052Վերին և ստորին բլեֆարոպլաստիկա /Ընդհանուր անզգայացմամբ/450000
025053Կարպալ կապանի հատում նևրոլիզով250000
025054Կարպալ կապանի հատում նևրոլիզով՝ /Ընդհանուր անզգայացմամբ/
025055Կարպալ կապանի հատում նևրոլիզով՝ երկկողմանի300000
025056Կարպալ կապանի հատում նևրոլիզով՝ երկկողմանի /ընդհանոր անզգայացմամբ400000
026001Սպիների հեռացում և մաշկի հարթեցում20000
026002Փոքր բարորակ նորագոյացությունների հեռացում20000
026003Քթի ոսկրերի ռեդրեսացիա տեղային անզգայացումով30000
026004Քթի ոսկրերի ռեդրեսացիա ընդհանուր անզգայացումով80000
026005Ներհրված եղունգի կորեկցիա25000
026006Մատի ծայրատի ձևավորում40000
026007Ֆալանգոսկրի օսթեոսինթեզ50000
026008Դաստակի, ոտնաթաթի շրջանի ծալիչ ջլի վերականգնում80000
026008Դաստակի, ոտնաթաթի շրջանի տարածիչ ջլի վերականգնում50000
026014Բժշկական մանիպուլյացիաներ /առանց նյութի արժեքի/5000
026015Աբսցեսների բացահատում , դրենավորում, նեկրէքտոմիա15000
026016Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում10000
026017Վերքերի առաջնային վիրաբուժական մշակում և վերականգնում20000
026018Բժշկի կոնսուլտացիա10000
026019Բաժանմունքի վարիչիկոնսուլտացիա10000
026020Դյուպուիտրենի կոնտրակտուրա 1 ստադիա ստադիա80000
026021Կարպալ կապանի հատում100000
026022Փոքր և միջին տրամաչափի անոթների, նյարդերի և ջլերի վրա կատարվախ վիրահատություններտրամաչափի 100000
026023Մաշկի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում10000
026024Մաշկա–ենթամաշկային նորագոյացությունների հեռացում30000
026025Ջլա–բունոցային կամ մկանափակեղային բարորակ նորագոյացությունների հեռացում50000
029002Ռեանիմացիոն բժշկական միջոցառումների կարիք ունեցող հիվանդների օրավճարը40000
029003Ամբուլատոր և այլ միջամտությունների կարճատև ինհլացիոն և ներերակային անզգայացում12000
029005Գազափոխանակության էքսպրես որոշում6000
029006Էլեկտրոլիտների փոխանակության / Հոմեոստազ/ էքսպրես որոշում6000
029007Հեմոգլոբինի էքսպրես որոշում1000
029008Շտապ, անհետաձգելի բժշկական միջոցառումների կարիք ունեցող հիվանդների օրավճարը ընդունարանի շտապ բժշկական օգնության սրահում 10000
029009Հետազոտություններ թեստ անալիզատորի միջոցով ( pCO2, pO2, Na+, K+ , Cl++, PH, Hct և այլն)6000
029011Ընդհանուր անզգայացում SEVOFLURAN կամ SEVORAN դեղամիջոցներով` 10000
029013Կենտրոնական երակի կաթետերիզացիա25000
030027Կրոսսլինքինգ170000
030041Մակերեսային նորագոյացությունների հեռացում 60000
033006Պետպատվերով հիվանդների առաջնակի ամբուլատոր խորհրդատվություն6000
034006Ամբուլատոր հսկողություն և բուժում խրոնիկ ակնաբուժական հիվանդությունների ժամանակ20000
0340090-7 տարեկան երեխաների ակնաբուժական զննում, հետազոտություն6000
034011Ռետինոպեքսիա110000
035065Ակնաբուժական պարագաներ, նյութեր4000
035066Ակնահատակ5000
040010Վզիկային կարիեսների բուժում8000
052005Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա15000
052017Խոլտեր հետազոտություն15000
052017Ստամոքս–աղիքային տրակտի նեղացումների բալոնային դիլատացիա ն/ե կարճատև անզգայացմամբ 55000
052018Կոլոնոսկոպիա 25000
053022Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն՝ պետ.պատվերով սպասարկվող հիվանդների համար10000
053022Ստորին վերջույթների անոթների դուպլեքս հետազոտություն՝ պետ.պատվերով սպասարկվող հիվանդների համար10000
055001Հիստերոսալպինգոգրաֆիա / առանց կոնտրաստի /15000
055002Խոլեցիստոգրաֆիա15000
055003Միզատար ուղիների ընդգրկող Ռ-գրաֆիա /1 դիրք /5000
055004Սիելոգրաֆիա7000
055005ՈՒրետրոցիստոգրաֆիա15000
069009Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունք 6 հիվանդասենյակ10000
069010Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունք 7–րդ հիվանդասենյակ15000
069011Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունք 3–րդ հիվանդասենյակ5000
069012Վնասվածքաբանական բաժանմունք 307 հիվանդասենյակ15000
069013Վնասվածքաբանական բաժանմունք 304 հիվանդասենյակ5000
069014Վնասվածքաբանական բաժանմունք 301 հիվանդասենյակ8000
069015Վնասվածքաբանական բաժանմունք 302, 303, 305,306 հիվանդասենյակներ10000
074001Հյուսվածքաբանական հետազոտություններ15000
074002Ստամոքսի և այլ օրգանների բիոպտատներ 15000
074003Pipelle բիոպսիա17000
074004Լեղապարկ8000
074005Որդանման ելուն8000
074006Լիպոմա,Աթերոմա7000
074007Մաշկային հյուսվածքների հյուսվածաբանական հետազոտություն22000
074008Ոսկրային հյուսվածք և գոյացություններ22000
074009Ոսկրածուծի տրեպան բիոպտատ22000
074010Լյարդի դիֆուզ ախտահարում(հեպատիտ,ցիռոզ)36000
074011Տղամարդկային անպտղության գնահատումը ամորձիների բիոպտատով33000
074012Իմունահիստոքիմիական հետազոտության յուրաքանչյուր մարկեր17000
074013Կրծքագեղձի քաղցկեղի իմունահիստոքիմիական հետազոտություն ավտոմատ համակարգով (VENTANA GX (ROCHE)87000
074014Լիմֆոպրոլիֆերատիվ հիվանդությունների իմունահիստոքիմիական հետազոտություն100000
074015Ուռուցքային հյուսվածքում միկրոսատելիտային անկայունության հետազոտություն ( MSI testing )86000
090230Օդոնտոգեն կիստայի հեռացում՝ փոքր150000
170010Ուղիղ աղու խուղակի հատում /տեղային անզգայացումով/175000
290112Քիչ ծախսատար բժշկական ծառայությունների մատուցում15000
001013Առաջնակի խորհրդատվություն10000
001014Կրկնակի խորհրդատվություն 6000
001015Պետպատվերով հիվանդների առաջնակի ամբուլատոր խորհրդատվություն6000
004012.1Ամբուլատոր բժշկական խորհրդատվություն և բուժումների նշանակում / մեկ այց/10000
022014Աբսցեսավորվող ֆլեգմոնայի կամ աբսցեսսի բացահատում / մեկ վերջույթ/ , բուժում200000
022015Վերին , ստորին վերջույթների ոչ գեներալիզացված աբսցեսների բացահատում բուժում ստացիոնար պայմաններում / մեկ վերջույթ/150000
028001Բաժանմունքի վարիչի կոնսուլտացիա10000
028002Բժշկի կոնսուլտացիա6000
028003Բժշկի կոնսուլտացիա և բուժման նշանակում 12000
028004Քսուկի վերցնում 2000
028005Քերուկներ վզիկից5000
028006Արգանդի խոռոչից ասպիրացիա8000
028007Արգանդի խոռոչի դիագնոստիկ քերում /կյուրետաժ/18000
028008Արգանդի խոռոչի դիագնոստիկ քերում /կարճատև անզգայացումով/28000
028009Սեռական հասունացման խանգարումներ /յուրաքանչուր այց/10000
028010Դաշտանային ցիկլի խանգարումներ /յուրաքանչուր այց/10000
028011Ամբուլատոր բուժում /5 օրը առանց դեղորայքի/25000
028012Ցերեկային ստացիոնար /3 օրը առանց դեղորայքի/20000
028013Ստացիոնար բուժում մինչև 7 օրը /ներառյալ դեղորայքը /160000
028014Հղիության արհեստական ընդհատում 22000
028015Հղիության արհեստական ընդհատում / կարճատև անզգայացումով/ 32000
028016Վիժումներ /3 օրյա ցերեկային ստացիոնար բուժումով/50000
028017Արգանդի վզիկի կոագուլյացիա 25000
028018Արգանդի վզիկի պոլիպի, կանդիլոմայի հեռացում 40000
028019Արգանդի վզիկի պոլիպի, կանդիլոմայի հեռացում / կարճատև անզգայացումով/ 50000
028020Արգանդի վզիկի բիոպսիա30000
028021Կուսաթաղանթի հատում 40000
028022Կուսաթաղանթի հատում / կարճատև անզգայացումով/ 50000
028023Հեշտոցի կիստաների հեռացում / կարճատև անզգայացումով/ 80000
028024Արգանդի վզիկի կոնիզացիա 80000
028025Արգանդի վզիկի կոնիզացիա /կարճատև ազգայացումով/90000
028026Ներարգանդային պարույրի տեղադրում, հեռացնում 15000
028027Ներարգանդային պարույրի տեղադրում, հեռացնում /կարճատև ազգայացումով/30000
028028Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում 25000
028029Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում /կարճատև ազգայացումով/40000
028030Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում և մարոուպիլիզացիա 50000
028031Արտաքին սեռական օրգանների թարախակույտի բացում և մարոուպիլիզացիա /կարճատև ազգայացումով/60000
028032Արտաքին սեռական օրգանների պլաստիկա 120000
028033Արտաքին սեռական օրգանների կիստաների, թարախակույտերի հեռացում 40000
028034Արտաքին սեռական օրգանների կիստաների, թարախակույտերի հեռացում /կարճատև ազգայացումով/ 50000
028035Արտաքին սեռական օրգանների շրջանի և հեշտոցի կիստաների հեռացում120000
028036Հեշտոցի այլ փոքր վիրահատություններ120000
028037Բարտոլինյան գեղձի կիստայի հեռացում150000
028038Բարտոլինյան գեղձի հեռացում200000
028039Արգանդի վզիկի հին պատռվածքների վերականգնում /Էմետի վիրահատություն/120000
028040Արտարգանդային հղիություն250000
028041Շեքր և հեշտոցի պատերի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում120000
028042Շեքի հին պատռվածքների վերականգնում; շեք-հեշտոցային խուղակ180000
028043Առաջային կոլպորաֆիա 180000
028044Արգանդի վզիկի հեռացում200000
028045Հեշտոցի միջնապատի հատում; ռեզեկտոհիստերոսկոպիա200000
028046Հեշտոցի պատերի պլաստիկ վիրահատություն350000
028047Արգանդի վզիկի մասնսհատում և առաջային-հետին կոլպորաֆիա /Մանչեստերյան վիրահատութ/350000
028048Հեշտոցային հիստերէկտոմիա լապարոսկոպիկ ասիստենցիայոմ (LAVH) 350000
028049Հեշտոցային հիստերէկտոմիա350000
028050Վիրահատություն պոստհիստերէկտոմիկ պրոլապսի դեպքում350000
028051Արգանդի իջեցման հետ կապված հեշտոցային վիրահատություն 350000
028052Արգանդի իջեցման հետ կապված աբդոմինալ վիրահատություն /վենտրոֆիկսացիա/350000
028053Ձվարանների մասնահատում; կաուտերիզացիա /պոլիկիստոզի կապակցությամբ/250000
028054Սալպինգոօվարիոլիզիս250000
028055Հավելումների կիստայի հեռացում250000
028056Հավելումների հեռացում /ադնեքսէկտոմիա/250000
028057Ծնվող միոմատոզ հանգույցի հեռացում հեշտոցային ճանապարհով250000
028058Կոնսերվատիվ միոմէքտոմիա350000
028059Մետրոպլաստիկա ըստ Շտրասմանի350000
028060Սուբտոտալ հիստերէկտոմիա300000
028061Տոտալ հիստերէկտոմիա330000
028062Տոտալ լապարասկոպիկ հիստերէկտոմիա360000
028063Բորբոքային ադնեքստումորի կապակցությամբ վիրահատություն330000
028064Պանհիստերէկտոմիա իլեո-պարաաորտալ լիմֆոդիսեկցիայոմ450000
028065Արգանդի լայնածավալ էքստիրպացիա ըստ Վերթհայմի530000
028066Այլ օնկոլոգիական ծավալի վիրահատություններ420000
028067TVT-ի տեղադրում /գինը չի ներառում TVT-ի արժեքը/220000
028068Դիագնոստիկ հիստերոսկոպիա40000
028069Դիագնոստիկ լապարասկոպիա120000
029001Հետվիրահատական շրջանում վերակենդանացման բաժանմունքում հիվանդի գտնվելու հաջորդ օրվանից սկսած յուրաքանչյուր օրվա համար 20000
029004Մոնիտորինգ - սեդացիա ակնաբուժական բաժանմունքում7000
029011Ինտրավիտրեալ ներարկում, այդ թվում դեղորայք / 1 ներարկումը /25000
030001Կոնսերվատիվ բուժում60000
030002Շաղկապենու փոքր վիրահատություններ / անհետաձգելի բժշկական օգնություն/ մինչև 3 օր տևողությամբ /60000
030003Կոպերի վիրահատություններ135000
030004Էնուկլեացիա առանց պլաստիկայի120000
030005Շլություն200000
030006Արցունքապարկի հեռացում190000
030007Աֆակիկ աչքում ոսպնյակի տեղադրում /իմպլանտացիա /առանց ոսպնյակի արժեքի/170000
030008Կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա /առանց ոսպնյակի արժեքի200000
030009Կատարակտա /առանց ոսպնյակի արժեքի FACO առանց բարդությունների/220000
030010Դակրիոցիստոռինոստոմիա 200000
030011Ներակնային կոպերի և ակնակապիճի նորագոյացությունների հեռացում170000
030012Կերատոպլաստիկա բուժական 150000
030013Հակագլաուկոմատոզ / առանց տրանսպլանտացիայի /215000
030014Կոմբինացված` գլաուկոմա և կատարակտա/ առանց ոսպնյակի արժեքի/260000
030015Կերատոպլաստիկա / թափանցող օպտիկական /200000
030016Օնկոլոգիական / մանկական /200000
030017Օնկոլոգիական / մեծ /210000
030018Կոպի պտոզի շտկում 160000
030019Սպիտապատյանի շրջանաձև ներհրում220000
030020Սիլիկոնային յուղի հեռացում80000
030021Սիլիկոնային յուղի և կատարակտի հեռացում230000
030022Վիտրէքտոմիա/ լինսվիտրէքտոմիա / առանց ոսպնյակի արժեքի/ 240000
030023Սիլիկոնային յուղի ներմուծում80000
030024Ծանր հեղուկի ներմուծում46500
030025Լազերտրաբեկուլոպլաստիկա / 1 աչքը/25000
030026Լազեր իրիդոպլաստիկա / երկու աչքը/35000
030028Բլեֆարոպլաստիկա- վերին և ստորին կոպեր /2 աչք /200000
030029Էքզենտերացիա120000
030030Անօֆթալմիկ խորշի ռեկոնստրուկցիա Ճարպամաշկով200000
030031Անօֆթալմիկ խորշի ռեկոնստրուկցիա բերանի լորձաթաղանթով150000
030032Այտերի բարձրացում150000
030033Ճակատի ուղղակի ձգում200000
030034Հոնքերի ուղղակի ձգում200000
030035Ֆասցիա լատայի ստացում150000
030036Պունտոպլաստիա150000
030037Կանալիկուլոպլաստիա / առանց սիլիկոնային խողովակների արժեքի/150000
030038Արցունքագեղձի հեռացում150000
030039Ակնախոռոչի բիոպսիա30000
030040Դեմքի վրա կատարվող փոքր վիրահատու-թյուններ ընդհանուր անզգայացմամբ180000
030042Կատարակտա - /առանց ոսպնյակի արժեքի FACO բարդացած դեպքեր/240000
030043Պտերիգիումի հեռացում պլաստիկայով120000
031001Ակնաբուժական կլինիկա բուժման ընդունվող հիվանդների պարտադիր ախտորոշիչ հետազոտություններ 7000
031002Հատուկ օպտիկական և ոչ օպտիկական սարքերի ընտրություն5000
031003Ռեֆրակտոմետրիա / 2 աչք/4000
031004Տոնոմետրիա /2 աչք/2000
031005Ակնաբուժական կոնսերվատիվ բուժում կարճաժամկետ /7 տ. բարձր երեխաներ / 20000
032001Իրիդէկտոմիա /1 աչքը/25000
032002Պանռետինալ լազերոկոագուլյացիա /1 աչքը /80000
032003Սեկտորալ լազերոկոագուլյացիա/ 1 աչքը /25000
032004Սեկտորալ լազերոկոագուլյացիա / 2 աչքը /40000
032005Դիսցիզիա /1 աչքը/25000
032006Դիսցիզիա /1 աչքը/ պլաստիկայով25000
033001Կլինիկայի ղեկավարի15000
033002Պրոֆեսորի15000
033003 Բաժանմունքի վարիչի12000
033004Առաջնակի ակնաբուժական խորհրդատվություն, այդ թվում՝ վիզիոմետրիա,tոնոմետրիա,բիոմիկրոսկոպիա10000
033005Ակնաբուժական կրկնակի խորհրդատվություն 6000
034001Կոպերի , շաղկապենու փոքր վիրահատություններ70000
034002Պտերիգիումի, խալազիոնի, քսանթելազմայի հեռացում50000
034003Հետվիրահատական փոքր միջամտություն15000
034004Ակնաբուժական ամբուլատոր բուժում35000
034005Ակնաբուժական հիվանդների առաջնակի ԲՍՓ /առանց ուլտրաձայնային և էլեկտրոֆիզիոլոգիական հետազոտության/ 6000
034005.1Տեսադաշտ / 2 աչքը/3000
034005.2ԲՍՓ փորձաքննություն և եզրափակիչ եզրակացություն6000
034007Օտար մարմնի հեռացում3000
034008Ակնաբուժական բաժանմունքներում թերապևտի կոնսուլտացիա4000
034008Ակնաբուժական բաժանմունքներում թերապևտի կոնսուլտացիա4000
034010Ակնաբուժական հիվանդների ամբուլատոր կոնսերվատիվ բուժում70000
034012Ինտրավիտրեալ ներարկում, այդ թվում դեղորայք / 1 ներարկումը /40000
034013ԲՍՓ հիվանդների փորձաքննության ստուգիչ զննում կլինիկայի ղեկավարի կողմից4000
034013 Ակնաբուժական կլինիկայի ղեկավարի ԲՍՓ խորհրդատվություն 4000
035001Տեսողության ռետինալ սրության որոշում6000
035002Կոմպյուտերային տեսադաշտ /մեկ աչքը/8000
035003Կերատոտոպոգրաֆիա /1 աչք/6000
035004Կերատոտոպոգրաֆիա /2 աչք/12000
035005Կերատոմետրիա /2 աչք/4000
035006ՕԿՏ /1 աչք/20000
035007ՕԿՏ /2 աչք/25000
035008Ֆլյուորէսցենտային անգիոգրաֆիա /ՖԱԳ/ 1 աչքը15000
035009Ֆլյուորէսցենտային անգիոգրաֆիա /ՖԱԳ/ 2 աչքը25000
035010Ուլտրաձայնային հետազոտություն / 1 աչքը /7000
035011Ուլտրաձայնային հետազոտություն / 2 աչքը /10000
035012 Ուլտրաձայնային հետազոտություն առաջնակի ԲՍՓ հետազոտության համար / 1 աչքը/4000
035013 Ուլտրաձայնային հետազոտություն առաջնակի ԲՍՓ հետազոտության համար / 2 աչքը/8000
035014Ուլտրաձայնային բիոմիկրոսկոպիա /UBM/ 1 աչքը7000
035015Ուլտրաձայնային բիոմիկրոսկոպիա /UBM/ 2 աչքը14000
035016Աչքի լուսանկարում ՝ մեկ աչքը3000
035016Աչքի լուսանկարում /1 աչք/3000
035017Աչքի էլեկտոֆիզիոլոգիական քննություն /2 աչք/15000
035018Էխոբիոմետրիա /A/scan / 1աչքը 3000
035019Էխոբիոմետրիա /A/scan/ 2աչքը 5000
035020Էխոբիոմետրիա /A/scan / 1 աչքը ոսպնյակի հաշվարկով4000
035021Էխոբիոմետրիա /A/scan/ 2 աչքը ոսպնյակի հաշվարկով7000
035022Էխոբիոմետրիա /A/scan/ + ուլտրաձայնային հետազոտություն6000
035023Էխոպախիմետրիա / 1 աչքը /3000
035024Էխոպախիմետրիա / 2 աչքը /5000
035025Կոմպյուտերային տեսադաշտ /երկու աչքը/12000
035026Աչքի էլեկտոֆիզիոլոգիական քննություն ԲՍՓ հետազոտության համար /2 աչք/7000
035029Օրթոպտիկ բուժում /կուրսը /15000
035030Պլեոպտիկ բուժում / կուրսը/15000
035031Օրթոպտիկ և պլեօպտիկ բուժում/ 2 աչք/ կուրսը25000
035032Տոնոմետրիա/ 2 աչք/2000
035033Օֆթալմոմետրիա/ 1 աչք/2000
035034Ռեֆրակտոմետրիա / 2 աչք/3000
035035Ադապտացիայի որոշում կորագծով / 2 աչք/3000
035036Արցունքատար ուղիների լվացում / 1 աչքը /2000
035037Էկզօֆթալմոմետրիա2000
035038Մակուլոտեստ2000
035039Ինտրավիտրեալ ներարկում /1 ներարկումը /25000
035040Պարաբուլբար ներարկում /1 ներարկումը /1500
035041Արցունքատար ուղիների լվացում / 1 աչքը /2000
035042Գոնյոսկոպիա3000
035043Ադապտացիայի շեմք2000
035044Տեսադաշտ գույների նկատմամբ / 2 աչք/4000
035045Քվանտատիվ պերիմետրիա / 2 աչք/4000
035046կամպիմետրիա / 2 աչք/2000
035047կամպիմետրիկ փորձեր` գեր- և թերբեռնվածությամբ / 2 աչք/3000
035048Ռաբկինի աղյուսակով գունային անոմալիայի որոշում / 2 աչք/1500
035049Գունային անոմալիայի որոշում անոմալոսկոպով / 2 աչք/2000
035050Կենտրոնական տեսողության որոշում սկրինինգ մեթոդով2000
035051Աչքի լուսային զգայնության որոշում / 2 աչք/4000
035052կոմպյուտերային ախտորոշում և բուժում8000
035053Օֆթալմոկոորդիմետրիա5000
035054Օֆթալմոսկոպիա / բիոմիկրոսկոպիա2000
035055Ակնոցների ստուգում2000
035056Սկիասկոպիա2000
035057Արցունքային ուղիների զոնդավորում /մանկական/ մեկ կուրսը15000
035058ՕԿՏ /1 աչք/10000
035059ՕԿՏ ԲՍՓ հետազոտության համար /1 աչք/7000
035060ՕԿՏ /2 աչք/15000
035061ՕԿՏ ԲՍՓ հետազոտության համար /2 աչք/10000
035062Տեսադաշտ / 2 աչքը/3000
035063Աչքի լուսանկարում 1 աչքը2000
035064Աչքի լուսանկարում 2 աչքը3000
036001Գալվանիզացիա1000
036002Էլեկտրոֆորեզ1000
036003Գերձայնային1000
036004Ֆոնոֆորեզ1000
036005Գերբարձր հաճախականության հոսանք1000
036006Լուսաբուժություն1000
036007Դարսոնվալիզացիա1000
036008Մագնիտոթերապիա1000
036009Դիադինամոթերապիա1000
037001Միակողմանի կրոսսէքտոմիա / տեղային անզգայացմամբ/100000
037002Միակողմանի կրոսսէքտոմիա / ռեգիոնար կամ ընդհանուր անզգայացմամբ/120000
037003Մեկ ստորին վերջույթի կոմբինացված ֆլեբէքտոմիա250000
037004Երկու ստորին վերջույթների կոմբինացված ֆլեբէքտոմիա360000
037005Մեկ ստորին վերջույթի մինիֆլեբէքտոմիա ատիպիկ տեղակայված երակային համակարգով տեղային անզգայացմամբ130000
037006Մեկ ստորին վերջույթի մինիֆլեբէքտոմիա ատիպիկ տողակայված երակային համակարգով ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ 150000
037007Երկու ստորին վերջույթի մինիֆլեբէքտոմիա ատիպիկ տեղակայված երակային համակարգով տեղային անզգայացմամբ180000
037008Երկու ստորին վերջույթների մինիֆլեբէքտոմիա ատիպիկ տեղակայված երակային համակարգով /ողնուղեղային կամ ընդհանուր անզգայացմամբ/200000
037009Մեկ ստորին վերջույթի ՄԵԵ կամ ՓԵԵ ցողունի լազերային օբլիտերացիայով250000
037010Երկուստորին վերջույթների ՄԵԵ կամ ՓԵԵ ցողունի լազերային օբլիտերացիայով360000
037011Ստորին վերջույթների անբավարար պերֆորանտների կապում / լինտոնի վիրահատություն/250000
037012Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիայի վիրաբուժական պրոֆիլակտիկա - "կավա - ֆիլտրի " տեղադրում /առանց ֆիլտրի արժեքի /130000
037013Թոքային զարկերակի թրոմբոէմբոլիայի վիրաբուժական պրոֆիլակտիկա ` ստորին վերջույթների երակների կապում , թրոմբէքտոմիա, պլիկացիա 180000
038001Որովայնային աորտայի, զստային զարկերակների անևրիզմաների ռեկունստրուկտիվ վիրահատություններ / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/700000
038002Լերիշի համախտանիշի վիրաբուժական կորրեկցիա - աորտո - բիֆեմորալ շունտավորում / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/700000
038003Որովայնային աորտայի վիսցերալ ճյուղերի ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/700000
038004Աորտո - զստային, աորտո ազդրային, զստա - ազդրային միակողմանի շունտավորումներ/ առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/420000
038005Ազդրածնկափոսային և ազդրա - ոլոքային շունտավորումներ / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/420000
038006Պրոֆունդոպլաստիկա և սեգմենտար էնդարտերէքտոմիա350000
038007Էքստրաանատոմիական շունտավորումներ/ առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/420000
038008Էքստրակրանիալ զարկերակների ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ/ առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/420000
038009Վերջույթների անոթների անևրիզմաների վիրաբուժական կորրեկցիա / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/420000
038010Վերջույթների զարկերակ-երակային խուղակների վիրաբուժական կորրեկցիա / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/420000
038011Անուղղակի և ուղղակի թրոմբէմբոլէքտոմիա280000
038012Վերջույթների մագիստրալ անոթների վնասվածքների վիրաբուժական բուժում / առանց սինթետիկ անոթային պրոթեզի արժեքի ներառման/270000
038013Զարկերակ -երակային խուղակի /ֆիստուլայի/ ձևավորում 220000
038014Տրիադա վիրահատություն42000
038015Ստորին վերջույթի անդամահատում / սրունքի կամ ազդրի մակարդակով/220000
038016Անդամահատում ոտնաթաթի սահմաններում150000
038017Ոտնաթաթի մատի/ մատերի էկզարտիկուլացիա90000
039001Խորանիստ երակների ֆլեբոթրոմբոզների կոնսերվատիվ բուժում100000
039002Խրոնիկական երակային անբավարարության տրոֆիկ խանգարումների կոնսերվատիվ բուժում100000
039003Վերջույթների խրոնիկական կամ սուր իշեմիաների կոնսերվատիվ բուժում100000
039004Շաքարայի դիաբետի` վերջույթների անոթայի բարդությունների կոնսերվատիվ բուժում100000
039005Բաժանմունքի վարիչի կոնսուլտացիա10000
039006Բժշկի կոնսուլտացիա6000
039007Դուպլեքս հետազոտություն10000
040001Ատամնաշարի փայլեցում5000
040002Ատամների քիմիական փայլեցում40000
040003Ատամնաքարերի հեռացում , փայլեցում10000
040004Ատամնաքարերի հեռացում , փայլեցում (Air flow)15000
040005Ֆիսուրների հերմետիզացիա4000
040006Մակերեսային կարիես5000
040007Ատամների միջին կարիես6000
040008Ատամների խորանիստ կարիես 1 մակերես7000
040009Ատամների խորանիստ կարիես 2 և ավելի մակերես10000
040011Կենտրոնական ատամների վերականգնում10000
040012 Արմատախողովակների էնդոդոնտիկ մշակում, լիցքավորում (step-back), 1ատամնախողովակը3000
040013Ատամնախողովակների էնդոդոնտիկ բուժում և լիցքավորում հեղուկ գուտապերչայով (cloun down) 1 ատամնախողովակը5000
040014Բերանի խոռոչի լորձաթաղանթի կոնսերվատիվ բուժում (4 բուժ. այցը )20000
040015Բացակա ատամի վերականգնում գլասիոմերային զսպանակաձև թելով և լուսակարծրացող կոմպոզիտե պլոմբայով 50000
040016Բացակա ատամի վերականգնում զսպանակաձև մետաղով և լուսակարծրացող կոմպոզիտե պլոմբայով 35000
040017Կենտրոնական ատամների վերականգնում գլասիոնոմերային շրիֆտով և նանոհիբրիդ կոմպոզիտե լուսակարծրացնող պլոմբայով 20000
041001Ատամի պարզ հեռացում3000
041002Ծամիչ ատամների հեռացում6000
041003Ծամիչ ատամների բարդ հեռացում8000
041003 1 արմատանի5000
041004Արմատի հեռացում 10000
041005Կիսառետենցված արմատների հեռացում 17000
041006Ռետենցված ատամների հեռացում25000
041007Ռետենցված ատամների բարդ հեռացում30000
041008Արմատածայրերի ռեզեկցիա() Apekotomia)25000
041009Բազմարմատ արմատածայրերի ռեզեկցիա35000
041010Ատամի հեմիսեկցիա15000
041011Լնդերի, բերանի խոռոչի այլ լորձաթաղանթների, լեզվի փոքր նորագոյացությունների հեռացում25000
041012Պարոդոնտի հյուսվածքների վիրաբուժական մշակում, քերում (3 բուժ.այց) 1 սեգմենտը 25000
041013Պարոդոնտի հյուսվածքների լաթային բաց վիրահատություն (3 բուժ.այց) 1 ծնոտը 100000
041014Պարոդոնտի հյուսվածքների լաթային բաց վիրահատություն 1 սեգմենտը 40000
041015Գերաճած լորձաթաղանթների լնդերի հատում 1 սեգմենտը (1ատամի )շրջանում7000
041016Ալվեոլիտների բուժում (2 բուժ.այց) 10000
041017Էկզոստոզների հեռացում 1 սեգմենտը15000
041018Բաց սինուս լիֆտինգ100000
041019Ծնոտների ոսկրերի պլաստիկա աուտոգեն ոսկրային գրաֆիտով 60000
041020Ոսկրերի պլաստիկա (քսենոգեն, ալոգեն ոսկրով)40000
041021Ծնոտների փոքր կիստոզ նորագոյացությունների հեռացում 40000
041022Ատամների իմպլանտացիա 1 իմպլանտի տեղադրման համար80000
041023Ատամների միամոմենտ իմպլանտացիա ատամի հեռացումից հետո 1 իմպլանտի տեղադրման համար120000
041024Լնդերի, ձևավորիչների տեղադրում իմպլանտի վրա 1 հատը5000
042001Մետաղական շապիկներ բուլատապատ և ոչ10000
042002Մետաղական շապիկներ ձուլովի15000
042004Բազմարմատանի 8000
042005Մետաղական ձուլովի գամիկներ թանկարժեք մետաղից30000
042006Կերամիկական ներդիր 50000
042007Մետալոկերամիկական պսակ30000
042008Մետալոկերամիկական պսակ իմպլանտի վրա50000
042009Մետալոկերամիկական պսակ բազմաշերտ էֆեկտով45000
042010Մետալոկերամիկական պսակ վզիկային շերտավորմամբ35000
042011Մետալոկերամիկական պսակ քառաշերտ էֆեկտով40000
042012Մետաղական կերամիկական պսակ բամաշերտ էֆեկտներով , թանկարժեք մետաղով, իմպլանտի վրա90000
042013Բազմաշերտ մետալոկերամիկական պսակ թանկարժեք մետաղի վրա80000
042014Կերամիկական պսակ ցիրկոնի հիմքի վրա70000
042015Կերամիկական պսակ ցիրկոնի հիմքի վրա իմպլանտի վրա90000
042016Վիներ (կերամիկական )60000
042017Կերամիկական վիներ բազմաշերտ80000
042018Ժամանակավոր պսակ իմպլանտի վրա6000
042019Ամբողջաձույլ կերամիկական պսակ100000
042020Մասնակի և լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզներ55000
042021Մասնակի շարժական ձուլովի պրոթեզ կլամերայով (VIEDENT)75000
042022Մասնակի շարժական ձուլովի պրոթեզ կլամերայով (VIEDENT)130000
042024Մասնակի շարժական ձուլովի պրոթեզ ատաչմեններով (բյուգելային պրոթեզ) + ատաչմեններ150000
042025Միակողմանի մասնակի շարժական ձուլովի պրոթեզ (միկրոպրոթեզ) + ատաչմեններ150000
042026 MK ատաչմեններ + ատաչմեններ80000
042027Վալպլաստե մասնակի շարժական ժամանակավոր պրոթեզ100000
042028Վալպլաստե մնիկրոպրոթեզ 1-3 ատամը50000
042029Պրոթեզների հենքի լիցքավորում (перебазировка)15000
042030Պրոթեզների վերանորոգում , պրոթեզի վրա ատամի կամ կլամերայի ավելացում 6000
042031Վալպլաստե կամերաներ15000
042032Սիլիկոնե Թափանցիկ կապանների պատրաստում /1 հատը/ 16000
043001Փոքր ծավալի վիրաբուժական միջամտություններ20000
043002Խոռոչավոր օրգանների թափածակում80000
043003Ապենդէկտոմիա80000
043004 Խոլեցիստէկտոմիա80000
043005Այլ վիրահատություններ80000
043006Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ 80000
043007Սուր թրոմբոզներ և թրոմբոէմբոլիաներ(բացառությամբ թութքի)/միայն վիրահատությամբ ավարտված դեպքերը/80000
043008Վիրահատություններ վերջույթների, դրանց սեգմենտների, առանձին օրգանների լրիվ և ոչ լրիվ անդամահատումների ժամանակ 80000
044001044.Խոռոչավոր օրգանների թափածակում (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) / Բ խումբ/100000
044002Ապենդէկտոմիա100000
044003 Խոլեցիստէկտոմիա100000
044004Խոցի կարում 100000
044005Ստամոքսի մասնահատում100000
044006Աղիքի մասնահատում100000
044007Այլ վիրահատություններ100000
044008Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)100000
044009Սուր թրոմբոզներ և թրոմբոէմբոլիաներ(բացառությամբ թութքի)/միայն վիրահատությամբ ավարտված դեպքերը/ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)100000
044010Վիրահատություններ վերջույթների, դրանց սեգմենտների, առանձին օրգանների լրիվ և ոչ լրիվ անդամահատումների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)100000
044011Տարածուն պերիտոնիտ,100000
044012Ապենդէկտոմիա100000
044013 Խոլեցիստէկտոմիա100000
044014Խոցի կարում 100000
044015Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ100000
044016Ստամոքսի մասնահատում100000
044017Աղիքի մասնահատում100000
044018Այլ վիրահատություններ100000
044019Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով100000
045001045.Տարածուն պերիտոնիտ, Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով) /Գ խումբ /135000
045002Խոցի կարում 135000
045003Ստամոքսի մասնահատում135000
045004Աղիքի մասնահատում135000
045005Այլ վիրահատություններ135000
045006Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածք` ներքին օրգանների վնասումով(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)135000
045007Սեպսիս135000
046001046.Վիրահատություններ սպոնտան և վնասվածքային պնևմոթորաքսների ժամանակ (ռեկոնստրուկտիվ – վերականգնողական) /Դ խումբ/170000
046002Թոքի մասնահատում, թոքի հեռացում170000
046003Խոռոչավոր օրգանների թափածակում, պերիտոնիտ, Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ,Որովայնի, կրծքավանդակի, կոնքի թափանցող վնասվածքներ` ներքին օրգանների վնասումով (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)250000
046004Ռեկոնստրուկտիվ – վերականգնողական վիրահատություններ250000
046005Ստամոքսի մասնահատում250000
046006Ստամոքս-աղիքային տրակտի և լեղուղիների կրկնակի ռեկոնստրուկտիվ – վերականգնողական վիրահատություններ250000
046007Պանկրեատոդոուդենալ մասնահատում250000
046008Պանկրեատէկտոմիա250000
046009Լյարդի բլթի հեռացում250000
046010Կերակրափողի մասնահատում250000
046011Այլ ռեկոնստրուկտիվ –վերականգնողական վիրահատություններ250000
046012Վիրահատություններ անոթային անևրիզմաների ,պատռվածքների և շերտազատումների (առանց պրոտեզների արժեքի)200000
047001Արտաքին և ներքին (երակային և զարկերակային) պրոֆուզ արյունահոսություններ, վերջույթների և դրանց սեգմենտների, առանձին օրգանների լրիվ և ոչ լրիվ անդամահատւմներ200000
047002II - աստիճանի բարդության վիրահատություններ 200000
047003 վերականգնողական վիրահատություններ մատների սուպտոտալ անդամահատումների դեպքում, 200000
047004 մատների և դաստակի (ոտնաթաթի) մագիստրալ անոթների վնասումների ժամանակ վերականգնողական վիրահատություններ200000
047005վերջույթների մագիստրալ անոթների վնասումների ժամանակ վերականգնողական վիրահատություններ200000
047006III - աստիճանի բարդության վիրահատություններ (ռեկոնստրուկտիվ-վերականգնողական վիրահատություններ) 300000
047007 ռեպլանտացիա ցանկացած մակարդակի անդամահատման դեպքում, 300000
047008 վերականգնողական վիրահատություններ նախաբազկի և սրունքի մագիստրալ անոթների կոմբինացված վնասումների ժամանակ 300000
047009վերականգնողական վիրահատություններ վերին և ստորին վերջույթների անոթների և հյուսվածքների դեֆեկտներով վնասվածքների ժամանակ300000
048002Ոսկրերի կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժում (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)` գիպսային վիրակապի տեղադրմամբ, առանց հոսպիտալացման25000
048003Ոսկրերի կոտրվածքների (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)` կոնսերվատիվ բուժում մինչև 15 օր տևողությամբ65000
048004Ոսկրերի կոտրվածքների (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)` կոնսերվատիվ բուժում 15 և ավել օր տևողությամբ90000
048005Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1-3 օր) ավարտված, մեկ օրվա գինը 7000
048006Կարճաժամկետ բուժօգնություն (1-3 օր) չավարտված, մեկ օրվա գինը0
048008գ         ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում` փակ մեթոդով (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)90000
048009Ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում (բազկոսկր, ճաճանչոսկր, ազդրոսկր, մեծ ոլոք, կրծոսկր, վեգոսկր, ծնկոսկր, ծղիկոսկր, թիակոսկր)` առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի150000
048010Ազդրոսկրի օստեոսինթեզ` առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի220000
048011Ողնաշարի, կոնքի ոսկրերի կոտրվածքների կոնսերվատիվ բուժում150000
048012Ազդրոսկրի բեկորային կոտրվածքների օստեոսինթեզ` առանց մետաղական կոնստրուկցիայի արժեքի300000
048013 կոնքի ոսկրերի կոտրվածքների վիրահատական բուժում300000
048014Սուր ողնաշար-ողնուղեղային վնասվածք օրթոպեդիկ ֆիքսացիայով (չներառելով ֆիքսացիոն համակարգի արժեքը300000
048015Խոշոր ոսկրերի բազմակի համակցված կոտրվածքների վիրահատական բուժում350000
048016Սեպսիս (արյան ցանքսով հաստատոած)300000
049001Գլաուկոմայի սուր նոպայի բուժում առանց վիրահատական միջամտության25000
049002Փոքր վիրաբուժական միջամտություններ15000
049003Գլաուկոմայի սուր նոպայի բուժում վիրահատական միջամտությամբ70000
049004Տեսողական օրգանի վնասվածքների վիրաբուժական բուժում100000
049005Ցանցաթաղանթի կենտրոնական անոթների վիրաբուժական բուժում100000
051001  Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ15000
051002Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ15000
051003  Արգանդի խոռոչի քերում ստացիոնարի պայմաններում, անզգայացմամբ, հիստոլոգիական քննությամբ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)15000
051004Վիրահատություններ արտաքին սեռական օրգանների և հեշտոցի պատերի վնասվածքների ժամանակ (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)25000
051005Արտաարգանդային հղիություն100000
051005Արտաարգանդային հղիություն100000
051006Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)100000
051006Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)100000
051007Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում 100000
051007Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում 100000
051008Արտաարգանդային հղիություն (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)135000
051008Արտաարգանդային հղիություն (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)135000
051009Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)135000
051009Ձվարանների ռեզեկցիա (ապոպլեքսիա)(բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)135000
051010Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)135000
051010Ոլորված կիստաների, նեկրոզված միոմատոզ հանգույցի, թարախակալված գոյացությունների, ծնվող միոմայի հեռացում (բարդություններով և/կամ ուղեկցող հիվանդություններով)135000
051011Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա` հավելումներով և առանց հավելումների135000
051011Արգանդի վերհեշտոցային ամպուտացիա` հավելումներով և առանց հավելումների135000
051012Հեմոլիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն` Hb-60գ/լ և պակաս135000
051012Հեմոլիտիկ կրիզներ, սակավարյունություն` Hb-60գ/լ և պակաս135000
051013Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով կամ առանց հավելումների լապարոտոմիայի կամ լապարասկոպիկ ճանապարհով 135000
051013Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով կամ առանց հավելումների լապարոտոմիայի կամ լապարասկոպիկ ճանապարհով 165000
051013Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով կամ առանց հավելումների լապարոտոմիայի կամ լապարասկոպիկ ճանապարհով 135000
051013.1Արգանդի էքստիրպացիա հավելումներով կամ առանց հավելումների լապարոտոմիայի կամ լապարասկոպիկ ճանապարհով 165000
051014Սեպսիս(արյան ցանքսով հաստատոած135000
051014Սեպսիս(արյան ցանքսով հաստատոած135000
052001Էլեկտրասրտագրություն2000
052002Էլեկտրասրտագրություն Կրկնակի1000
052003Էլեկտրասրտագրություն / բազմախողովակային կարդիոգրաֆով/3000
052004Էլեկտրասրտագրություն / բազմախողովակային կարդիոգրաֆով/1000
052006Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա / կրկնակի /10000
052007Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա HP որոշմամբ 17000
052008Էխոկարդիոգրաֆիա12000
052009Ծանրաբեռնվածության փորձ / տրեդմիլ/15000
052010Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա և բիոպսիա 15000
052011Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա պոլիպէքտոմիա (1–2 պոլիպ)60000
052012Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա պոլիպէքտոմիա (3 և ավելի պոլիպ)90000
052013Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա օտար մարմնի հեռացում40000
052014Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա արյունահոսության դադարեցում45000
052015Արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում5000
052016Էզոֆագոգաստրոդուդենոսկոպիա վարիկոզ երակների լիգավորում120000
052019Կոլոնոսկոպիա և բիոպսիա 35000
052020Կոլոնոսկոպիա պոլիպէքտոմիա (1 – 2 պոլիպ) 65000
052021Կոլոնոսկոպիա պոլիպէքտոմիա (3 և ավելի պոլիպ)105000
052022Կոլոնոսկոպիա գիգանտ պոլիպի հեռացում Ն/Ե անզգայացումով170000
052023ԷՊՍՏ 250000
052024ԷՌԽՊԳ ,270000
052025ԷՌԽՊԳ, ԷՊՍՏ , խոլեդոխի դրենավորում350000
052026Էնդոսկոպիկ հետազոտությունների և միջամտությունների ժամանակ ներերակային կարճատև անզգայացում15000
053001Որովայնի օրգանների և հետորովայնամզային տարածության10000
053002Լյարդի, լեղապարկի, ենթաստամոքսային գեղձի7000
053003Երիկամների, միզապարկի , շագանակագեղձի7000
053004Փոքր կոնքի օրգանների / միզապարկ, արգանդ , ձվարաննե8000
053005Փոշտի օրգաններ10000
053006Տրանսվագինալ10000
053007Տրանսռեկտալ10000
053008Վահանաձև գեղձի և լիմֆատիկ հանգույցների,7000
053009Թքագեղձերի և լիմֆատիկ հանգույցների,7000
053010Մաշկային գոյացություններ6000
053011Կրծքագեղձի և լիմֆատիկ հանգույցների8000
053012Ֆոլիկուլոմետրիա20000
053013Վերջույթների դոպլեր հետազոտություն15000
054001Աղեստամոքսային տրակտի փուլ առ փուլ հետազոտ-ն15000
054002Աղեստամոքսային տրակտի փուլ առ փուլ հետազոտ- կրկ.ն8000
054003Աղեստամոքսային համակագի Ռ-սկոպիա10000
054004Աղեստամոքսային համակագի Ռ-սկոպիա /Կրկնակի/6000
054005Որովայնի ընդգրկող Ռ-սկոպիա5000
054006Որովայնի ընդգրկող Ռ-սկոպիա/ Կրկնակի/2000
054007Ցեկոսկոպիա8000
054008Ցեկոսկոպիա /Կրկնակի/5000
054009Իրիգոսկոպիա20000
054010Իրիգոսկոպիա /Կրկնակի/7500
054011Կրծքավանդակի օրգանների Ռ-սկոպիա4000
054012Կրծքավանդակի օրգանների Ռ-սկոպիա /Կրկնակի/2000
054013Կրծքավանդակի օրգանների Ռ-գրաֆիա6000
054014Կրծքավանդակի օրգանների Ռ-գրաֆիա /Կրկնակի/3000
054015Կողերի Ռ-գրաֆիա6000
054016Կողերի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի3000
054017Ողնաշարի պարանոցային հատվածի Ռ-գրաֆիա /1 դիրք /4000
054018Ողնաշարի պարանոց. հատվածի Ռ-գրաֆիա /1 դիրք / Կրկն2000
054019Ողնաշարի կրծք. հատվածի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
054020Ողնաշարի կրծք. հատվածի Ռ-գրաֆիա /1 դիրք / Կրկնակի/3000
054021Ողնաշարի գոտկային հատվածի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
054022Ողնաշարի գոտկային հատվածի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկն3000
054023Պոչուկի և սրբոսկրի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
054024Պոչուկի և սրբոսկրի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի3000
054025Կոնքի և կոնքազդրային հոդերի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /8000
054026Կոնքի և կոնքազդրային հոդերի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք Կրկն.5000
054027Կոնքազդրային հոդի Ռ-գրաֆիա5000
054028Կոնքազդրային հոդի Ռ-գրաֆիա /Կրկնակի/2500
054029Ազդրոսկրի Ռ-գրաֆիա5000
054030Ազդրոսկրի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի2500
054031Ծնկահոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /4000
054032Ծնկահոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի2000
054033Սրունքի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /4000
054034Սրունքի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի2000
054035Սրունք թաթային հոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /3000
054036Սրունք թաթային հոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի1500
054037Ոտնաթաթի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /3000
054038Ոտնաթաթի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի1500
054039ՈՒսահոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
054040ՈՒսահոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի3000
054041Անրակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
054042Անրակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի3000
054043Թիակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
054044Թիակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի3000
054045Կրծոսկրի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /5000
054046Կրծոսկրի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի3000
054047Բազուկոսկրի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /4000
054048Բազուկոսկրի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի2000
054049Արմնկային հոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /3000
054050Արմնկային հոդի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի1500
054051Ծղիկ-նախադաստակ. հոդի Ռ-գրաֆիա/1 դիրք/3000
054052Ծղիկ-նախադաստակ. հոդի Ռ-գրաֆիա/1 դիրք/ Կրկնակի2000
054053Նախաբազկի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /3000
054054Նախաբազկի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի2000
054055Դաստակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /2500
054056Դաստակի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի1250
054057Գանգի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /6000
054058Գանգի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի3000
054059Քթոսկրի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք /3000
054060Քթոսկրի Ռ-գրաֆիա / 1 դիրք / Կրկնակի1500
054061Հավելյալ խոռոչների Ռ-գրաֆիա5000
054062Հավելյալ խոռոչների Ռ-գրաֆիա Կրկնակի3000
054063Ակնակապիճի Ռ-գրաֆիա5000
054064Ակնակապիճի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի3000
054065Ներակնային օտար մարմնի Ռ-գրաֆիա3000
054066Ներակնային օտար մարմնի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի1500
054067Տեսողական ներվի կանալի Ռ-գրաֆիա4000
054068Տեսողական ներվի կանալի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի2000
054069Արցունքատար ուղիների Ռ-գրաֆիա4000
054070Արցունքատար ուղիների Ռ-գրաֆիա Կրկնակի2000
054071Ստորին ծնոտի Ռ-գրաֆիա3000
054072Ստորին ծնոտի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի1500
054073Ատամի Ռ-գրաֆիա1000
054074Ատամի Ռ-գրաֆիա Կրկնակի500
058001CRP hs զգայուն (COBAS C111)3000
058002CRP (C-ռեակտիվ սպիտակուց) թեստ1200
058003RF (ռևմատոիդ ֆակտոր) թեստ1200
058004ASLO (անտիստրեպտոլիզին) թեստ1200
058005Բրուցելլոզ Rose Bengal հետազոտություն4000
058006Արյան խումբ և ռեզուս գործոնի որոշում2000
058007ABO և ռեզուս համակարգերի համատեղելիության որոշում3000
058008RPR- միկրոպրեցիպիտացիայի ռեակցիա1000
058009Ինֆեկցիոն մոնոնուկլեոզ (թեստ)2500
058010Հեպատիտ Բ (թեստ)2000
058011Հեպատիտ Ց (թեստ)2000
059001Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով3500
059002Արյան ընդհանուր քննություն լեյկոֆորմուլայով (կրկնակի)1800
059003Արյան ընդհանուր քննություն առանց լեյկոֆորմուլայի2500
059004Արյան ընդհանուր քննություն առանց լեյկոֆորմուլայի (կրկնակի)1300
059005Լեյկոֆորմուլա1000
059006Հեմոգլոբին1000
059007Լեյկոցիտների քանակի հաշվում1000
059008Էրիթրոցիտների քանակի հաշվում1000
059009Թրոմբոցիտների քանակի հաշվում1000
059010Էրիթրոցիտների նստեցման արագություն (СОЭ)1000
059011Հեմատոկրիտ1000
059012Արյան հաստ կաթիլի քնն–ն մալարիայի հայտնաբերման համար3500
060001Մեզի ընդհանուր քննություն1000
060002Մեզի քննություն թեստով ( 10-պարամետր ) 1000
060003Մեզի ընդհանուր քննություն + թեստով ( 10-պարամետր ) 2000
060004Ադիս–Կակովսկու մեթոդով2000
060005Նեչիպորենկոյի մեթոդով2000
060006Զիմնիցկու փորձը2000
061001Ընդհանուր սպիտակուց 1500
061002Ալբումիններ1500
061003Կրեատինին1500
061004Միզանյութի պարունակության որոշումը1500
061005Միզաթթվի– պարունակության որոշումը2000
061006Բիլիռուբին (ընդհանուր, ուղղակի և անուղղակի)2500
061007Ամինոտրանսֆերազաներ (AST,ALT յուրաքանչյուրը)1500
061008Լակտատդեհիդրոգենազա (LDG)2000
061009Գամմա գլյուտամիլտրանսֆերազա (c-GG)1500
061010Հիմնային ֆոսֆատազա (ընդհանուր) (ALP)1500
061011Տրիգլիցերիդներ2000
061012Խոլեստերին ընդհանուր2000
061013Բարձր խտության խոլեստերին (HDL)2000
061014Ցածր խտության խոլեստերին (LDL)2500
061015a-ամիլազա2500
061016Դիաստազա (մեզում)2500
061017Լիպազա 2500
061018Շաքարի պարունակության որոշումը արյան մեջ1000
061019Շաքարի պարունակության որոշումը արյան մեջ (կրկնակի)500
061020Միկրոէլեմենտներ /Ca, Mg/ (յուրաքանչյուրը)2500
061021Միկրոէլեմենտներ /Fe,P(անօրգանական) (յուրաքանչյուրը)1500
061022Կրեատինկինազա 2000
061023Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին (HbA1C)5000
061024Բարձր խտության խոլեստերին (HDL)2000
062001Ընդհանուր կոագուլոգրամմա –Total coag.5000
062002Մակարդելիության ժամանակ (ըստ Լի–Ուայտի) 1000
062003Պրոտրոմբինային ինդեքս (ժամանակ, INR)1500
062004Ակտիվացված մասնակի տրոմբոպլաստինային ժամանակ (APTT)1500
062005Ֆիբրինոգեն A2000
062006D-դիմեր 10000
062007S-սպիտակուց8000
062008C- սպիտակուց8000
062009LA(LUPUS ANTICOAGULANTS) Գայլախտային հակակոագուլյանտներ5000
063001Կղանքի միկրոֆլորայի միկրոբիոլոգիական (դիզբակտերիոզ) հետազոտություն7000
063002Կղանքի միկրոֆլորայի ախտաբանական (պաթոգենություն) հետազոտություն4000
063003Աչքից քսուկի միկրոբիոլոգիական հետազոտություն և զգայունության որոշում (1 աչք )3000
063004Աչքից քսուկի միկրոբիոլոգիական հետազոտություն և զգայունության որոշում (2 աչք )6000
063005Մեզի միկրոֆլորայի քննություն և զգայունության որոշում5000
063006Խորխի միկրոֆլորայի քննություն և զգայունության որոշում5000
063007Վերքային արտադրության միկրոֆլորայի քննություն և զգայունության որոշում5000
063008Պունկտատի միկրոֆլորայի քննություն և զգայունության որոշում5000
063009Սպերմայի միկրոֆլորայի քննություն և զգայունության որոշում5000
063010Կրծքի կաթի միկրոֆլորայի քննություն և զգայունության որոշում5000
063011Քթից,ըմպանից,ականջից,լնդերից,լեզվից վերցրած քսուկների միկրոֆլորայի քննություն և զգայունության որոշում5000
063012Ուռո–գենիտալ քսուկների միկրոֆլորայի քննություն և զգայունության որոշում5000
063013Արյան ստերիլության որոշում6000
063014Երսինյոզի մանրէաբանական հետազոտություն (մեզից,կղանքից)5000
063015Ureaplazma (մանրէա–կուլտուր,մեզից,քսուկից)5000
063016Հելիկոբակտեր պ.(Helicobacter pylori Ag) կղանքում (թեստ)5000
063017Rotavirus ( կղանքում) (թեստ)5000
063018Adenovirus (կղանքում) (թեստ)5000
063019Տուբերկուլյոզ (արյունով) (քվանտիֆերոնային թեստ )5000
063020Ստրեպտոկոկ(A) (ըմպանից) (թեստ)4000
063021Լվացուկ (3 լվացուկ )1000
064001Կղանքի ընդհանուր քննություն2000
064002Քննություն ճիճվակրության նկատմամբ2000
064003Լյամբլիայի հայտնաբերումը (թեստ)4000
064004Թաքնված արյան հայտնաբերումը կղանքում (թեստ)2000
064005Տրանսուդատի քննություն2000
064006Էքսուդատի քննություն2000
064007Ուռո–Գինեկոլոգիական քսուկի քննություն2000
064008Սպերմագրամմա5000
064009Խորխի ընդհանուր քննություն2000
064010Demodex–ի մանրադիտակային հետազոտություն (1աչքի թարթիչ)3000
064011Demodex–ի մանրադիտակային հետազոտություն (2աչքի թարթիչ)4000
064012Demodex–ի մանրադիտակային հետազոտություն (դեմքի մաշկից)3000
064013Սնկերի մանրադիտակային հետազոտություն3000
065001Սխեմա Ա 15500
065002Սխեմա Բ19000
065003Սխեմա Ա14000
065004Սխեմա Բ19000
065005Սխեմա Գ35700
065006Սխեմա Ա15000
065007Սխեմա Բ20000
065008Սխեմա Գ38200
065009Սխեմա Ա17000
065010Սխեմա Բ23000
065011Սխեմա Գ44000
066001Շաքարի պարունակության որոշումը արյան մեջ1500
066002Լեյկոցիտների քանակի հաշվում1500
066003Մեզի ընդհանուր քննություն2000
066004Մեզի քննություն թեստով ( 10-պարամետր ) 1500
066005Մեզի ընդհանուր քննություն + թեստով ( 10-պարամետր ) 3000
068001Հիվանդության պատմության քաղվածքի կրկնօրինակ1500
068002Տեղեկանք առողջության մասին1500
068003Ներերակային կաթիլային ներարկում5000
068003Ներերակային կաթիլային սիստեմաներ5000
068004Ներերակային ներարկում 2000
068004Ներերակային ներարկումներ2000
068005Միջմկանային ներարկում1000
068005Միջմկանային ներարկումներ1000
069001Պլաստիկ-վերականգնողական և միկրո-վիրաբուժություն7000
069002Պլաստիկ-վերականգնողական և միկրո-վիրաբուժություն5000
069003Պլաստիկ-վերականգնողական և միկրո-վիրաբուժություն3000
069004Թերապևտիկ 205.209 հիվանդասենյակներ5000
069005Թերապևտիկ 203 հիվանդասենյակ7000
069006Ակնաբուժական գլաուկոմայի 1.25000
069007Ակնաբուժական գլաուկոմայի 3.4.5500
069008Վիրաբուժական- 1. 2. 3.3000
069009Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունք 6–րդ հիվանդասենյակ10000
069010Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունք 7–րդ հիվանդասենյակ15000
069011Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունք 3–րդ հիվանդասենյակ5000
070001Թերապևտիկ 130000
070002Էնդոկրինոլոգիական130000
070003Նյարդաբանական130000
070004Ակնաբուժական - կատարակտայի էքստրակապսուլյար էքստրակցիա100000
070005Ուռոլոգիական150000
070006Վիրաբուժական130000
070007Դիմա-ծնոտային պրոֆիլի135000
070008Բաժանմունքներում հիմնական հիվանդության բուժման հետ զուգակցվող այլ հիվանդությունների բուժում20000
070010Կատարակտայի վիրահատություն - /առանց ոսպնյակի արժեքի FACO բարդացած դեպքեր/140000
070011Կատարակտայի վիրահատություն - /առանց ոսպնյակի արժեքի FACO /120000
073001Խորհրդատվություն6000
073001Խորհրդատվություն6000
073002Նյութի տրամադրում և ցուցադրում10000
073002Նյութի տրամադրում և ցուցադրում10000
073003Բուժական մերսում 30 րոպե / 1 պրոցեդուրան/10000
073003Բուժական մերսում 30 րոպե / 1 պրոցեդուրան/10000
073004Դասական մերսում 30 րոպե / 1 պրոցեդուրան/8000
073004Դասական մերսում 30 րոպե / 1 պրոցեդուրան/8000
073005Սեգմենտար վերականգնողական բուժում / 1 պրոցեդուրան/6000
073005Սեգմենտար վերականգնողական բուժում / 1 պրոցեդուրան/6000
073006Ընդհանուր վերականգնողական բուժում / 1 պրոցեդուրան/10000
073006Ընդհանուր վերականգնողական բուժում / 1 պրոցեդուրան/10000
073007Հոդի կամ մկանի վերականգնողական թերապիա / 1 պրոցեդուրան/5000
073007Հոդի կամ մկանի վերականգնողական թերապիա / 1 պրոցեդուրան/5000
073008Կինեզոթերապիա կամ բուժական ֆիզկուլտուրա / 1 պրոցեդուրան/3000
073008Կինեզոթերապիա կամ բուժական ֆիզկուլտուրա / 1 պրոցեդուրան/3000
073009Կոմպլեքս բուժում / էլեկտրոստիմուլյացիա, ֆոնոֆորեզ, բուժական վարժություններ և ձգում/ / 1 պրոցեդուրան/10000
073009Կոմպլեքս բուժում / էլեկտրոստիմուլյացիա, ֆոնոֆորեզ, բուժական վարժություններ և ձգում/ / 1 պրոցեդուրան/10000
074010Anti-SARS –Co-2 (կորոնավիրուսի հակամարմիններ )7500
074011Anti-SARS –Co-2 (կորոնավիրուսի հակամարմիններ ) 10 հոգանոց կոլեկտիվների համար6000
074017Արգանդի վզիկի PAP քսուք7000
074018Այլ բջջաբանական հետազոտություններ6000
074019Հեղուկների բջջաբանական հետազոտություն8000
074020Վահանաձև գեղձի նուրբ ասեղային պունկցիոն ասպիրատի ստացում սոնոգրաֆիկ հսկողությամբ + բջջաբանական հետազոտություն (FNA)22000
074021Her/CEP քրոմոգենային հիբրիդիզացիա in situ (CISH)76000
074025TSH (թիրեոտրոպ)5000
074026T3 (տրիյոդթիրոնին)5000
074027T4 (թիրօքսին)5000
074028FT3 (ազատ թրիյոդթիրոնին)5000
074029FT4 (ազատ թիրօքսին)5000
074030Anti-TPO(հակաթիրոիդ պերօքսիդատի հակամարմիններ)6000
074031Anti-Tg(թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ հակամարմիններ)6000
074032FSH (ֆոլիկուլ խթանող հորմոն)8000
074033PTH (պարատիրեոդ հորմոն)6000
074034Prolactin6000
074035Progesteron6000
074036Testosteron6000
074037HCG (խորիոնիկ գոնադոտրոպին)7000
074038DHEA-S (անդրոգեն հորմոն)6000
074039Vit D 12000
074040Vit B127000
074041AFP ( a-ֆետո պրոտեին )6000
074042Troponin T hs STAT6000
074043Anti CCP7500
074044CEA 6500
074045CA 125 7000
074046HE410000
074047T-PSA6000
074048HIV (թեստ)–( ստացիոնար հիվանդների համար)2000
074049HIV ½ (ՄԻԱՎ) –(ամբուլատոր հիվանդների համար)7000
074050Toxo IgM6000
074051Toxo IgG6000
074052CMV IgM 6000
074053CMV IgG6000
074054HSV-1 IgG6500
074055HSV-2 IgG6500
074056HBsAg –(ստացիոնար հիվանդների համար)4000
074057HBsAg – (ամբուլատոր հիվանդների համար)6000
074058Anti HCV–(ստացիոնար հիվանդների համար)5000
074059Anti HCV-(ամբուլատոր հիվանդների համար)7000
074060IgE6000
074061C-peptide6500
074062Ferritin6000
074063Insulin6000
034002.1Թեթև արտահայտված խալազիոնի հեռացում35000
042023Մասնակի և լրիվ շարժական թիթեղային պրոթեզներ ( IVOCLAR ) ատամնաշարով95000